Grovfoderproduktion som ger resultat

Ett bra grovfoder är grunden för framgångsrik kött- och mjölkproduktion! För att lyckas behövs rätt vallfrö, bra odlingsstrategier, ensileringsmedel och kvalitativa produkter för bästa lagring. 

Optimal grovfoderproduktion är att producera ett så kvalitativt foder som möjligt - oavsett om man ensilerar i bal, tub eller plansilo. Detta innebär inte bara vallfröblandningar av högsta kvalitet utan också produkter för ensilering och konservering. Vi har kunskap i hela kedjan, från egen förädling av vallfrö till specialister inom ensileringsmedel och plast. Vi har produkter och kompetens för att våra kunder ska lyckas med både konventionell och ekologisk grovfoderproduktion.

Läs mer om våra produkter för grovfoderproduktion i Inför Grovfoder.

Vad är grovfoder?

Grovfoder är en mycket viktig del av foderstaten till många lantbruksdjur och sällskapsdjur. Grovfoder har högt fiberinnehåll och kvaliteten på grovfodret är av stor betydelse för djurens välbefinnande, tillväxt och förmåga att producera. Grovfoder finns i olika varianter där ensilage, hö, hösilage, halm och bete är de vanligaste. 

 

Plastens betydelse i grovfoderproduktionen

Inom grovfoderkedjan är plasten oumbärlig idag, som ett ypperligt förpackningsmaterial. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter för att ensilera i bal, plansilo eller tub. Vi har dock ett ansvar att minska vår plastkonsumtion totalt sett, för vårt klimat och vår framtids skull. Fokus i affären ligger på att kunna erbjuda ett hållbart sortiment där bland annat plast baserad på återvunnen plastråvara och tunnare plastfilmer för en minimerad plastanvändning är högt prioriterat, enligt Lantmännens plaststrategi.

Ensileringsmedel

Ensileringsmedel används för att underlätta och förbättra ensileringsprocessen. Användande av ett ensileringsmedel lägger grunden till en lönsam mjölk- och köttproduktion där ett grovfoder med hög kvalitet utgör basen. Försök på Framtidsgården Viken visar att med ett välensilerat grovfoder kan man sänka proteinhalten i foderstaten utan att tappa produktion.