Grovfoderproduktion som ger resultat

Ett bra grovfoder är grunden för framgångsrik kött- och mjölkproduktion! För att lyckas behövs rätt vallfrö, bra odlingsstrategier, ensileringsmedel och kvalitativa produkter för bästa lagring. 

Optimal grovfoderproduktion är att producera ett så kvalitativt foder som möjligt - oavsett om man ensilerar i bal, tub eller plansilo. Detta innebär inte bara vallfröblandningar av högsta kvalitet utan också produkter för ensilering och konservering. Vi har kunskap i hela kedjan, från egen förädling av vallfrö till specialister inom ensileringsmedel och plast. Vi har produkter och kompetens för att våra kunder ska lyckas med både konventionell och ekologisk grovfoderproduktion.

Läs mer om våra produkter för grovfoderproduktion i produktkatalogen eller i Inför Grovfoder.

Vad är grovfoder?

Grovfoder är en mycket viktig del av foderstaten till många lantbruksdjur och sällskapsdjur. Grovfoder har högt fiberinnehåll och kvaliteten på grovfodret är av stor betydelse för djurens välbefinnande, tillväxt och förmåga att producera. Grovfoder finns i olika varianter där ensilage, hö, hösilage, halm och bete är de vanligaste. 

 

Promyr TMR