Eterfrågan på hållbara metoder inom växtodlingen ökar både i Sverige och globalt. ThermoSeed är en innovativ, effektiv och miljövänlig teknik för utsädesbehandling med hjälp av ånga, där resultatet är ett utsäde med god grobarhet, fritt från sjukdomar.

ThermoSeed och skjutkraftstest

Kenneth Alness, grundaren av ThermoSeed, förklarar hur skjutkraftstester och ThermoSeed ger de bästa förutsättningarna för utsädet. En bra etablering och uppkomst av utsädet är grunden för en lyckad odling. Genom att testa uppkomsten i jord och inte bara grobarheten på ett papper har vi större kunskap om varje utsädesparti. Vi testar också uppkomsten med olika typer av betning och kan för varje unikt parti välja den betning som passar det aktuella partiet bäst.

Lantmännen BioAgri

Lantmännen BioAgris hemsida kan du läsa mer om hur processen går till och vilka resultaten blir.