Vi på Lantmännen erbjuder inte enbart foder till våra traditionella produktionsdjur. Se vårt utbud för renar, alpackor, kaniner, hobbyhöns och fasaner!

Renfor 

Visste du att Lantmännen är världsledande inom utfodring av ren? Med ett ökande jakt- och naturintresse ser vi en ökad efterfrågan av foder till stödutfodring och vilda djur. Vårt viltfoder Renforutvecklat med unik kompetens, är ett utmärkt foder till framför allt ren, men även dovhjort, rådjur och älg. Renfor är ett sockerrikt och mycket smakligt helfoder för renar. Genom utvalda fiberråvaror ger den renens magar en utmärkt förutsättning att klara omställningen från naturligt bete till pellets. Renfor innehåller tillräckligt med vitaminer och mineraler och kan användas som enda foder. Ensilage, helst inte torrt hö, kan komplettera utfodringen. 

I djurparker, både i och utanför Sverige, används Renfor i ökande omfattning. Med den bakgrunden vågar vi påstå att vårt koncept på råvaruval, tillverkning och uppföljning av renfoder är marknadens bästa.  

Alpacka 

Lantmännen erbjuder ett kompletteringsfoder till alpackor. Fodret är sammansatt för att ge bra tillväxt och ullkvalitet till just alpacka. Kraftfodret Alpacka är ett välbalanserat, smakligt och prisvärt foder och utfodras tillsammans med grovfoder och vatten. Komplettera gärna med vårt extra smakliga mineralfoder, Effekt optimal pellets, för att säkerställa att dina djurs behov av mineraler och vitaminer säkerställs. Här hittar du foderspecifikationer och utfodringsrekommendationer till alpackor.

Produktionskaniner

Kaniner som föds upp som köttkaniner behöver ett foder som ger hög tillväxt och friska djur. Rabbfor är ett kompletteringsfoder som används tillsammans med grovfoder från start till slakt. Snittgivan av Rabbfor till produktionskaniner är ca 100 gram/dag. Digivande kaniner utfodras med dubbla mängden, ca 200 gram/dag.  Här hittar du utfodringsrekommendation och råvaruinnehåll.

Observera att Rabbfor inte bör användas till sällskapskaniner. Det högre näringsinnehållet och framförallt proteininnehållet i Rabbfor kan skada njurarna hos sällskapskaniner på lång sikt genom överbelastning. 

Sällskapskaniner

Svenskproducerat gnagarfoder i premiumsortimentet! För oss är det viktigt att våra sällskapsdjur erbjuds ett GMO-fritt och svenskproducerat högkvalitativt foder. Här kan du läsa mer.

Hobbyhöns 

Den lilla hönsflocken behöver högkvalitativt foder för att värpa fina, näringsrika frukostägg. Vi har fyra olika foder att välja mellan, alla framtagna och optimerade av experter inom hönsnutrition och väl sammansatta av högkvalitativa råvaror. Du hittar dem här.

Fasan

Vi har ett stort och väl beprövat sortiment till alla åldrar av fasaner. Vårt fasanfoder är anpassat efter fåglarnas ålder och för att ge friska djur med vacker fjäderdräkt.  

Fasan Start ges från 0 till 6 veckors ålder och finns både som 20 kg säck och i bulk. Fasan Tillväxt utfodras från 6 veckors ålder till utsläpp. Avelsdjuren utfodras med fördel med Allfoder Fjäderfä eller Kalkon Tillväxt, viktigt är dock att komplettera med kalk eller snäckskal till värpande djur. 

Fasan Start och Fasan Tillväxt innehåller koccidiostatika. Önskas foder utan koccidiostatika används Kalkon Start och Kalkon tillväxt. Allt foder ges i fri tillgång.  

Unikt svenskproducerat foder baserat på svenska råvaror

Lantmännen ägs av svenska bönder och tillsammans tar vi ansvar hela vägen från  produktion av råvarorna till färdig foderprodukt. Vi har fullt fokus på att säkerställa fodersammansättningar med svenska råvaror av hög kvalitet som möter de näringskrav djuret behöver. Dessutom har vi kontrollprogram som garanterar ett salmonellafritt foder.

Eftersom hela vår verksamhet grundas i lantbruket, har vi djupgående kunskaper kring- och arbetsmetoder som bland annat främjar god djurhälsa och säkerställer effektivitet. Vi driver vårt utvecklingsarbete med målet att skapa de bästa resultaten utifrån innovationer och erfarenheter kring hur man optimerar nytta och minimerar spill och skadlig miljöpåverkan.