Skjutkraftstest ‒ för säker grobarhet

Genom att låta utsädet gro i riktig jord efterliknar vi de verkliga förhållandena vid sådd. Det ger vårt utsäde en extra kvalitetsstämpel för säkrare uppkomst och ger odlarna en trygghet när de väljer utsäde från Lantmännen.

Så här fungerar skjutkraftstest

Traditionella grobarhetstest sker på papper. Vi låter istället kärnorna gro i jord. Dessutom sås utsädet djupt i packad jord vilket ger ett mekaniskt motstånd. Sedan får utsädet gro under kallare förhållanden än traditionella sex grader vilket gör att våra skjutkraftstester bättre speglar de förhållanden som råder i verkligheten.

Genom att utföra skjutkraftstest på all spannmål av vårutsäde* som Lantmännen producerar ställer vi högre krav på vårt utsäde än vad branschen kräver. Genom att utsätta utsädet för större påfrestning kan vi också sortera bort svagare partier, som inte hade upptäckts vid ett traditionellt papperstest. Förutom vårutsäde skjutkraftstestas även allt Thermoseedbehandlat höstutsäde.

Med hjälp av skjutkraftstesterna kan vi säkerställa att vårt utsädessortiment av stråsäd verkligen håller den höga kvalitet som kunderna förväntar sig.

Maria Norén, Marknadschef Utsäde

Skjutkraftstest ger ett utsäde av högre kvalitet

I praktiken resulterar testen i att vi upptäcker partier som vid ett traditionellt grobarhetstest visar bra siffror, men som vid ett skjutkraftstest visar nedsatt potential. Därefter väljer vi behandlingsmetod för att säkra ett kvalitativt utsäde som är motståndskraftigt mot sjukdomar. Visar testen på låg kvalitet kasseras partiet.

Så här användes resultatet av skjutkraftstesterna

Vid ett test av 104 utsädesodlingar av havre klarade samtliga partier gränsen på 85 % grobarhet vid ett traditionellt grobarhetstest. Vid skjutkraftstest på dessa partier klarade endast 31 gränsen på 85 %. Därmed kunde de dåliga partierna kasseras och vi behandlade de godkända partierna med rätt behandlingsmetod för bästa resultat.

Kvalitativa partier som klarar gränsen på 85 % grobarhet på papper kan säljas obehandlade. Vid ett test av 30 obehandlade partier visade skjutkraftstestet att partiernas genomsnittliga fältgrobarhet var 76 %. Efter behandling och ett nytt skjutkraftstest var snittet 87 %. På så sätt kan vi upptäcka och behandla svagare partier som annars skulle kunna säljas obehandlade.

Tack vare Lantmännens skjutkraftstest vågar vi påstå att utsädet* som produceras av Lantmännen har säkrare grobarhet, även under tuffa fältförhållanden jämfört med annat utsäde.

 *Utsädet som skjutkraftstestas är det utsäde som vi själva producerar av vårkorn, havre, vårvete och vårrågvete. Allt Thermoseedbehandlat höstutsäde testas också. Övriga grödor skjutkraftstestat inte och inte heller utsäde som köps från andra.