Hållbarhet i spannmål- och foderproduktionen

Vi på Lantmännen har under lång tid satsat omfattande resurser på att ställa om till en hållbar produktion. Ett exempel är omställningen till fossilfria anläggningar som genomförts i hela landet.

Vi på Lantmännen tar ansvar från jord till bord. Det innebär bland annat att vi i varje aspekt av vår verksamhet ständigt strävar efter att uppnå en så hög grad av hållbarhet som möjligt. Vi har över lång tid arbetat intensivt för att energieffektivisera vår spannmåls- och foderproduktion. Tack vare dessa satsningar har vi lyckats sänka energianvändningen i våra foderfabriker med  20 % sedan 2009, samtidigt som konverteringen till förnybar energi minskat koldioxidutsläppen med 90 %. Läs gärna mer här.

Visste du att...

Torkning av spannmål är den mest energikrävande processen inom Lantmännen Lantbruk

När vi nu har tillgång till fossilfri energi på samtliga anläggningar fortsätter arbetet med att säkerställa att vi verkligen, genom alla led i produktionen, utnyttjar energin så resurseffektivt som möjligt. Detta gör vi genom kontinuerliga kontroller och uppföljningar av hela verksamhetens hantering. Vid behov investerar vi i ny utrustning och teknik. Vi satsar även på olika typer av utbildningar för våra medarbetare.

Vårt hållbarhetsarbete omfattar inte bara energieffektivisering utan också övrig resursanvändning. En av våra viktigaste uppgifter på Lantmännen Lantbruk är att förvalta lantbrukarnas spannmålsavkastning. Vår framtidsvision är att inga former av nedklassningar så som minskad grobarhet eller övriga kvalitetsbristkostnader skall förekomma inom produktionen. För att säkerställa detta bedriver vi dels forskning men installerar även system för övervakning och uppföljning.