Foder för framtidens animalieproduktion

En framgångsrik animalieproduktioner kräver ett gott djuröga, rätt management och riktigt bra produkter. Vi på Lantmännen utvecklar foder anpassade för dagens genetik och krav på hållbarhet.