En framgångsrik animalieproduktion kräver ett gott djuröga, rätt management och riktigt bra produkter. Vi på Lantmännen utvecklar foder anpassade för dagens genetik och krav på hållbarhet.