Vi tar täten mot hållbar lantbruksplast

Gammal sträckfilm återvinns och blir till ny sträckfilm. Lantmännen gör gemensam sak med två andra nordiska lantbruksföretag och satsar på återvunnet för ett mer hållbart lantbruk.

I en unik nordisk överenskommelse mellan norska Fellekjøpet, danska Hornsyld Købmandsgaard och Lantmännen har ett principbeslut tagits att gå över till en mer hållbar sträckfilm, Trioworld Loop, som till 30 procent består av återvunnen sträckfilm.

–  Överenskommelsen ger lantbrukarna en chans att minska sitt klimatavtryck utan att göra avkall på foderkvaliteten, säger Helena Häggblad, ansvarig produktchef för affären på Lantmännen.

Plasten runt ensilagebalen är nödvändig för att kunna producera ett ensilage med bra kvalitet och i dagsläget finns ingen ersättning för plasten och hittills har den i stort sett enbart tillverkats av jungfrulig, ny, plastråvara.

I dagsläget blir det snabbt stora mängder av använd sträckfilm på våra gårdar där större delen samlas i Sverige in via Svepretur som tvättar och förbereder plasten för att gå som returplast. Som i dagsläget används som råvara till exempelvis soppåsar och andra enkla plastprodukter.

Göran Ericson, Poul Møller, Helena Häggblad och Jan Håvard Kingsrød 

 

Tunn film minskar klimatavtryck

Lantmännen har legat i framkant i hållbarhetstänket i mer än tio år genom att satsa på tunnare sträckfilmsprodukter. Genom att använda sträckfilm, den typen av plastfilm som används just till ensilagebalar, i tjockleken 21 och 19 my i stället för 25 my så har många kunder sett fördelen att de får mer film på rullen och färre byten samtidigt som klimatpåverkan blir mindre.

Sedan debatten om att minska beroendet av fossila råvaror blossade upp på allvar har flera aktörer gjort försök med att blanda i återvunnen plast i ny plastråvara för att minska klimatavtrycket. Svårigheten har varit att få fram en sträckfilm, med motsvarande höga tekniska kvalitet.

Överenskommelsen ger lantbrukarna en chans att minska sitt klimatavtryck utan att göra avkall på foderkvaliteten

Torbjörn Wahlström, marknadschef

Ökande andel återvunnet

Trioworld i Smålandsstenar tillhör de företag som antagit utmaningen för mer hållbar plast. Andelen återvunnen plast har successivt ökats i många av företagets produkter. Men det är först på senare år som man lyckats ta fram en sträckfilm med hög andel återvunnen råvara som ändå håller samma kvalitet som sträckfilm av enbart ny plast. Förra året lanserade man Triowrap Loop på den skandinaviska marknaden. Det är en svensktillverkad sträckfilm som till nästan en tredjedel består av återvunnen sträckfilm.

I den nya nordiska överenskommelsen ingår att företagens sortiment av sträckfilm från Trioworld till år 2025 helt ska ersättas med produkter ur Loop-sortimentet, oavsett tjocklek. Till en början säljer de tre företagen Triowrap Loop i tjockleken 25 my, men även tunnare filmer och mantelfilm kommer att finnas tillgängliga.

På väg mot hållbart lantbruk

Helena Häggblad konstaterar att överenskommelsen är ett viktigt steg på vägen i arbetet för ett mer hållbart lantbruk. I Lantmännens plaststrategi står bland annat att den jungfruliga, fossilbaserade plasten ska ersättas med återvunna och förnybara material till år 2030.

Triowrap loop

håller samma höga kvalitet och hanteras på samma sätt vid inplastning som nuvarande produkter, men med 30 procent lägre klimatpåverkan.

– Kan vi minska klimatpåverkan vid balningen med 30 procent har vi kommit en bra bit på väg.

Hennes danska kollega, Poul Møller på Hornsyld Købmandsgaard trycker framför allt på den politiska betydelsen av överenskommelsen:

– Vi får ett stort försprång genom att ta ett eget initiativ i stället för att vänta på att politikerna bestämmer hur det ska fungera. Jag skulle säga att vi ligger två steg före jämfört med andra länder inom EU genom den här satsningen, menar Poul.

Jan Håvard Kingsrød från Felleskjøpet Agri poängterar det cirkulära perspektivet:

– Den stora fördelen är att den insamlade plasten från det som lantbrukaren använder nu kommer till nytta och blir ett högvärdigt material – utan att göra avkall på kvalitet. Sträckfilm har ju samlats in och återvunnits länge, men har tidigare bara kunnat användas till nedgraderade produkter, sopsäckar och enklare plastprodukter. Nu kan använd sträckfilm helt enkelt bli ny sträckfilm.

En nödvändig väg

Målet är att all ensilageplast från Trioworld från år 2025 ska bestå av 30 procents återvunnen sträckfilm, 2030 har Trioworld som mål att hälften av plasten i ensilageplasten ska vara återvunnen.

Göran Ericson på Trioworld tror dock inte i dagsläget att det är möjligt att nå hundra procent återvunnen plast i sträckfilm.

– Jag tror att vi måste ta in ny plastråvara någonstans i systemet för att bibehålla funktionen. Det är lättare med exempelvis plast till plansilor. Där är vi redan uppe i 90 procent återvunnen plast i en del av sortimentet.

Han menar att ökad återvinning är en nödvändighet både för lantbruket och för en plastproducent som Trioworld.

– Det finns faktiskt inget alternativ. Det går inte att överleva som företag om vi inte visar att vi tar ansvar för klimatet. Plasten gör enormt stor nytta i lantbruket och kan inte ersättas av andra material. Men genom att använda så mycket återvunnen råvara som möjligt hjälper vi gårdarna att minska sin klimatpåverkan.

 

Text och foto: Helena Holmkrantz