Höga krav på återvunnen plast

Sedan säsongen 2022 erbjuder Lantmännen enbart plansiloplast från Trioworld i sortimentet, samtliga producerade med en hög andel recirkulerad plastråvara. Vi besökte Trioworlds fabrik i utkanten av Ombrée d’Anjou, sydväst om Paris, för att lära oss mer om tillverkningen och produkterna.

I fabriken tillverkas all den plansilofilm vi säljer på den svenska marknaden under namnen Triosun™, Triocare™ och Triotech™. Den gemensamma nämnaren för alla dessa filmer är att de innehåller en stor andel återvunnen plastråvara – från minst 55 procent PCR i Triosun™ till hela 85 procent PCR i Triocare™. Trioworld arbetar ständigt med att utveckla och förfina processen för att kunna maximera andelen recirkulerad plastråvara med bibehållen hög teknisk kvalitet på slutprodukten.

Produktchef Anne-Laure Gilles berättar stolt om de certifieringar som samtliga produkter är märkta med, något som är relativt unikt ned på produktnivå då många certifieringssystem idag är på råvaru- eller företagsnivå. Certifikat enligt Blue Angel innebär att produkten certifieras på hela produktens livscykel, från tillverkning och användning till återvinning och omfattar bland annat resursanvändning, utsläpp, säkerhet samt återvinningsbarhet. RecyClass är en certifiering specifikt för just plastförpackningar med fokus på återvunnen plast ur ett tekniskt perspektiv, där man arbetar för en industri med ökat fokus på teknologisk användning av återvunnen plast.

Processen att använda återvunnen plast består av flera steg och ställer höga krav, inte minst på den plast som ska återvinnas. Plasten som tas in i fabriken behöver vara ren polyeten, färgsorterad och så ren som möjligt. Den återvunna plastråvaran rensas, finfördelas och tvättas innan den smälts ned till plastgranuler som därefter används i produktionen av plansilofilm.  

Det ska vara enkelt för kunden att se vad det innebär för klimatet att använda en plansilofilm från Trioworld” säger Anne-Laure.

– Vi vet att många lantbrukare beräknar CO2-avtryck på gårdsnivå och även om ensilageplast är en relativt liten del i det stora hela så är det för oss som leverantör helt avgörande att bidra till en hållbar plastframtid.” Därför lanserar Trioworld inom kort en ny hemsida där kunderna enkelt ska kunna få ett värde på hur mycket klimatavtrycket minskas genom att använda en plansilofilm från Trioworld jämfört med en plansilofilm tillverkad helt av ny plastråvara.