Lantmännen är störst i Sverige på spannmålsexport

Lantmännen omsätter varje år tre miljoner ton spannmål. Vi exporterar olika spannmål till Europa, Afrika och Nordamerika.

Av de omkring tre miljoner ton spannmål som Lantmännen omsätter varje år går cirka 50 procent till Lantmännens egna industrier där det används för produktion av foder, mjöl, etanol, stärkelse, vodka och en hel del annat. Uppemot 400 000 ton går till producenter av mjöl, malt och rapsmjöl/olja i Sverige. Resten går på export och det motsvarar 30-40 procent av de tre miljoner tonen. Det gör Lantmännen till den största aktören i Sverige på spannmålsexport.

Spannmål i Sverige

Sverige har fem huvudsakliga odlingsområden för spannmål:

  • Skåne och Blekinge
  • Syd – Halland och Kalmarområdet
  • Västsverige – Dalsland, Värmland, Västergötland
  • Öst – Gotland, Östergötland, Närke och Södermanland
  • Mälardalen – Västerås, Köping, Västmanland och Uppland

I Skåne och Blekinge produceras mycket spannmål men det finns också flera industrier som förbrukar spannmål. Därutöver exporteras också en hel del, främst vete och maltkorn men även raps och foderkorn.

I odlingsområde Syd finns en stor animalieproduktion med ett behov av spannmål som överstiger skördens storlek i området. Det exporteras inte något spannmål från Syd.

Från västra Sverige exporterar vi framförallt grynhavre och foderhavre men också vete och maltkorn.

Östra Sverige är väldigt vetedominerat. Härifrån exporterar Lantmännen vete men huvuddelen går till inhemsk förbrukning av etanol.

Mälardalen är det område med störst andel skörd som går till export. Det rör sig om främst vete, maltkorn, foderkorn och grynhavre.

Vilken vara går till vilket land?

Exporten ser olika ut för olika spannmålsprodukter. Den största enskilda produkten som vi exporterar är vete. Därefter kommer maltkorn och sedan grynhavre. Vi exporterar också foderhavre, råg och foderkorn men inte lika frekvent som de större grödorna.

Vete

Inom veteexporten har vi återkommande kunder som vi säljer till varje år. I närområdet finns inte så många köpare eftersom Östersjöområdet har mycket lokal spannmål, men vi hittar ändå köpare av kvarnvete i Norge och Danmark. Irland, Nederländerna och Belgien köper vete av oss till foderindustrier. Det beror på att de har låg egenproduktion av vete och samtidigt en stor förbrukning av foder vilket krävs till deras stora animalieproduktion.

Sverige är egentligen inget foderveteland utan vi odlar mest kvarnvetesorter. Kvarnvete exporterar vi till Spanien och Nordafrika, och då främst Marocko och Algeriet. Medelhavet har underskott av vete och behöver därför importera, till motsats till Östersjöområdet som är rikt på just vete. I Spanien säljer vi direkt till kvarnar som vi har regelbunden kontakt med eller via handlare och i Nordafrika säljer vi till handelshus som normalt står som säljare i de stora upphandlingarna

Maltkorn

Svenskt maltkorn har en kvalitet som uppskattas av mältarna. Vi har under lång tid jobbat upp varumärket Lantmännen på ett fantastiskt sätt och skaffat oss ett bra och stort kontaktnät med mycket goda exportmöjligheter.

Vi säljer maltkorn till mälterier som i sin tur säljer vidare malt till bryggerier. Exporten går huvudsakligen till mälterier i norra Tyskland, Nederländerna och Belgien. Tyskland har en stor nationell ölproduktion, de är inte lika exportinriktade på sin malt även om det exporteras en del malt från norra Tyskland. Nederländerna och Belgien däremot exporterar vidare mycket av den malt som de gör av Lantmännens maltkorn, till olika delar av världen. Nederländerna och Belgien har ett bra geografiskt läge med bra vägar in för råvaran, maltkorn, och sedan bra vägar ut för produkten med närhet till köpare av malten, till exempel England, Frankrike och Skandinavien. Antwerpen är en väldigt viktig och bra hamn för detta och levererar malt i både bulk och container.

Grynhavre

Precis som med maltkornet har vi byggt upp ett bra kontaktnät och struktur direkt med grynhavrekvarnarna och jobbar tätt med våra grynhavrekunder. Grynhavre produceras och exporteras för en mer lokal marknad i Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Nederländerna och Belgien. Av grynhavren produceras bland annat olika frukostprodukter.

Foderhavre

Foderhavre exporterar vi till USA. Även råg som används till spritproduktion skeppas över Atlanten.

Tradingverksamhet

Utöver handel och export med varor från Sverige är Lantmännen aktiva med att köpa spannmål från andra ursprung än Sverige för att kunna erbjuda en bra leveranssäkerhet och öka vår närvaro i marknaden samt öka vår möjliga kundmarknad. Vi handlar varor från Finland, Baltikum, Polen, Tyskland, Danmark och Svarta havet. De varor som vi handlar med är framför allt vete, maltkorn och grynhavre.

Våra exporthamnar

Helsingborg och Djurön

Helsingborg och Djurön är våra två största spannmålsanläggningar. Här har vi möjlighet att lasta fartyg av storleken Panmax, vilket innebär en kapacitet på 60 000 ton.

Djurön, i Norrköpings hamn, är en av Lantmännens största anläggningar och här lastas fartyg med upp till 60 000 ton spannmål.

Stockholm, Hargshamn och Uddevalla

Från Stockholm skeppas spannmål på båtar med kapacitet upp till 25 000 ton. I Hargshamn och i Uddevalla kan vi lasta fartyg av storleken Handysize, vilket motsvarar 30 000 ton spannmål. 

I Stockholm lastas båtar upp till 25 000 ton.

Anläggningar med möjlighet att lasta upp till 8 000 ton

I Köping och Södertälje lastar lantmännen fartyg på max 8 000 ton. I Västerås, Lidköping och Malmö är kapaciteten max 4 000 tons fartyg, och i Klintehamn på Gotland 3 000 ton.

Lantmännen chartar merparten av fartygen för att transportera spannmål till våra kunder genom egna befraktningsresurser. Vi säljer och skeppar cirka 260 fartyg med spannmål för export från Sverige varje år och ytterligare 70 fartyg som trading.