Smart Silo från Lantmännen - ett smart verktyg för att beställa foder i rätt tid!

Smart Silo från Lantmännen är en innovativ lösning som utvecklats för att modernisera hanteringen av foderbeställningar. Det är ett system som använder sensorteknik för att ge lantbrukare en snabb överblick över innehållet i sina fodersilos. Med Smart Silo kan lantbrukare enkelt se hur mycket foder som finns kvar i silon och få påminnelser när det är dags att beställa.

Genom att implementera Smart Silo kan lantbrukare öka sin produktivitet och lönsamhet genom en effektivare foderövervakning. Systemet minskar risken för att lantbrukare plötsligt står utan foder, som leder till akuta och kostsamma foderbeställningar.

Lantmännen har genomfört pilotprojekt under ett par år med foderkunder för att utvärdera för- och nackdelar med olika sensorsystem. Resultaten från dessa tester har varit lovande och därför har Lantmännen valt att gå vidare och lansera Smart Silo till den svenska marknaden.

Smart Silo från Lantmännen representerar ett betydande framsteg inom lantbrukstekniken och erbjuder en lösning som inte bara är smart utan också enkel att använda. Det är ett verktyg som kan hjälpa lantbrukare att navigera i en alltmer digitaliserad och automatiserad värld, där effektivitet och precision blir allt viktigare.

Lantmännen samarbetar just nu med två olika sensorleverantörer med olika funktioner – men med samma huvudsakliga syfte: att se vilken dag du senast behöver beställa foder för att inte gå tom.

Smart Silo erbjuder flera fördelar för lantbrukare som vill effektivisera sina foderbeställningar och minska risken för foderbrist. Här är några av de viktigaste fördelarna:

  • Bättre planering: Med hjälp av sensordatan och automatiska påminnelser kan lantbrukaren planera sina foderbeställningar mer noggrant, utnyttja silokapaciteten bättre samt spara pengar genom att utnyttja planeringsrabatter.
  • Bättre överblick: Med Smart Silo kan lantbrukaren enkelt få en bättre kontroll och snabb överblick av dina foderlager oavsett var de befinner sig. Detta gör det möjligt att beställa rätt kvantitet i rätt tid och undvika överraskningar.
  • Färre akuta beställningar: Systemet minskar behovet av expressbeställningar, vilket sparar både tid och pengar.

Dessa fördelar visar på hur digitalisering och smart teknik kan bidra till ett mer hållbart och lönsamt lantbruk. Smart Silo är ett exempel på hur innovation kan förbättra den dagliga verksamheten för lantbrukare och hjälpa dem att möta framtidens utmaningar.

Nyfiken?

Kontakta din säljare eller vår kundtjänst på 0771-111 222 för att få veta mer.