Majs för ett smakligt grovfoder

Våra majssorter för ensilage och kärnmajs är provade i svenska officiella försök med goda resultat för att våra kunder ska vara trygga med sin odling. 

Majs är ett utmärkt grovfoder som passar bra i många olika foderstater, tillsammans med ett proteinrikt grovfoder. Med rätt förutsättningar ger majsgrödan en mycket hög stärkelseskörd per hektar och ett smakligt ensilage med bra sammansättning. Ett bra resultat avgörs av sorten man väljer och var i landet den odlas. 

Läs mer om våra majssorter i broschyren Inför Grovfoder.