Plastens plats i morgondagens ensilage

År 2030 är målet att enbart använda återvunnen råvara i våra plaster hos oss på Lantmännen och vi arbetar ständigt med att öka vår effektivitet inom plastkonsumtion. I vår plaststrategi har vi detta tydliga mål mot en mer hållbar plastanvändning i samtliga våra affärer.

Vi har redan kommit en bit på väg, mycket tack vare våra relationer och samarbete med våra leverantörer.  De områden som det arbetas mest inom produktutveckling med återvunnen plast som stor beståndsdel men även genom att utveckla nya, tunnare produkter för att minska totalmängden plast. En mycket viktig del i arbetet är även vår samarbetspartner Svepretur som årligen återvinner majoriteten av all plast som kommer från lantbruket.

Nya ord och begrepp

Som kund möts du nu av en mängd olika termer och argument på ämnet återvunnen plast och det är viktigt att kunna skilja på de olika begreppen.

PIR står för Post Industrial Recycled och det omfattar plastråvara som uppstår i form av spill vid tillverkning av plastprodukter i industrin. Istället för att hantera detta spill som avfall används det som råvara för nya produkter. PIR är relativt enkelt för en plastproducent att hantera eftersom det är en ren råvara som inte varit använd av slutkonsumenter.

PCR betyder

Post Consumer Recycled och det omfattar plastråvara som kommer från konsumentmarknaden, t.ex. återsamlad lantbruksplast.

PCR står för Post Consumer Recycled och det omfattar plastråvara som kommer från konsumentmarknaden, t.ex. återsamlad lantbruksplast från Svepretur eller hushållsförpackningar. Den här typen av återvunnen plast är mycket svårare att hantera då den är av blandad kvalitet och inte helt ren. För att nå de långsiktiga målen gällande hållbar plastanvändning är det denna fraktion som producenter och konsumenter behöver satsa på.

Som exempel innehåller Trioworlds plansilofolie Triosun hela 56 procent PCR samt den nya ensilagesträckfilmen Triowrap loop 30 procent PCR.

Hur kan du som kund påverka?

Som kund kan du göra mycket för att bidra till ett mer hållbart plastsamhälle. Förutom att välja produkter baserade på PCR-råvara kan du även välja en tunnare plansilofolie eller sträckfilm – något som direkt minskar klimatavtrycket genom en totalt sett mindre mängd plast. Ett exempel är produkten Triowrap plus 19μ som reducerar materialåtgången med hela 24 procent och som samtidigt har bevisade låga förluster av SLU. Med dagens teknologier innebär inte en tunnare plast en sämre hållbarhet!

Att alltid välja produkter baserade på enbart polyeten, s.k. single material, innebär att produkterna går att återvinna som PCR. Som kund är det även viktigt att hålla plasten så ren som möjligt och se till att den faktiskt recirkuleras via Svepretur detta gäller både plast, nät, fågelnät och odlingsduk.

Sist men inte minst, välj en premiumplastprodukt för att få hög ensilagekvalitet med låga förluster; det är bra både för miljön och plånboken i slutet av dagen!