Säkerhetsdatablad

Här kan du söka och skriva ut säkerhetsdatablad via namnet på produkten eller Lantmännens artikelnummer. I databasen hittar du säkerhetsdatablad kopplat till de artiklar som innehåller någon kemikalie. Säkerhetsdatabladen innehåller bland annat ämnessammansättning, farliga egenskaper och åtgärder vid brand/utsläpp.