Vårutsäde med hög kvalitet

Lantmännen har ett brett sortiment av vårutsäde som passar för odling i alla odlingsområden, både i konventionell och i ekologisk odling. I vårt sortiment finns vete, korn, oljeväxter, havre, rågvete, ärter, åkerbönor och blandsäd.

Mycket av vårt fokus här på Lantmännen gäller kvalitet i alla led. Vårt uppdrag är att förse lantbrukarna med den bästa agronomin, den högsta kvaliteten på utsädet samt de mest efterfrågade sorterna på marknaden. På så sätt skapar vi tillsammans de bästa förutsättningarna för en framgångsrik växtodling.

Hos oss hänger hela kedjan ihop, från jord till bord, och vi arbetar med ständiga förbättringsåtgärder. Genom förädling och provning matchar vi våra utsädessorter till industriernas behov. Med denna förädlade portfölj av utsäde hjälper vi dig att odla ditt försprång.

Allt vårt vårutsäde skjutkrafttestas, vilket innebär att vårt utsäde gror även under tuffa odlingsförhållanden. Mycket av vårutsädet behandlas också med ThermoSeed, en överägsen metod för ekologiskt utsäde men även en utmärkt metod för konventionellt utsäde. Denna kvalitetssäkring av utsädes är vi helt unika med på marknaden!