Växtnäring för bästa resultat

Växter behöver näring för att trivas och avkasta bra. Vi tillhandahåller växtnäring för både konventionell och ekologisk växtodling, noga utvalt för bästa resultat på lantbrukarnas gårdar. 

Tillsammans med oss kan kunden genomföra sin gödselstrategi – enkelt, tryggt och lönsamt.

Markkartering för optimal gödsling

För att optimera fosfor- och kaliumgödsling är det viktigt att ha en aktuell markkartering över skiftena. Här kan du läsa varför.

Ekologisk gödning

Många av Lantmännens kunder är ekologiska lantbrukare. För oss är det viktigt att kunna förse alla kunder med högklassiga produkter. Genom företaget Gyllebo Gödning erbjuder vi ekologiska gödningsprodukter som är anpassade för lantbruk, grönytor och trädgårdar. Produkterna går under samlingsnamnet Biofer och säjs av Lantmännens säljare. Läs mer om Biofer och Gyllebo Gödning.