Rätt strategi för bästa växtskydd

Vår kunskap har resulterat i de mest lönsamma växtskyddsstrategierna på marknaden. På Lantmännens försöksgårdar testar och utvärderar vi våra tanker och idéer, vilket resulterar i konkurrenskraftiga strategier för bästa resultat.

För att skydda grödan gäller det att ligga steget före och att värna om skördens kvalitet såväl som dess avkastning. Det gör du genom att planera långsiktigt, flera år framåt. Som lantbrukare har du ofta en strategi med din odling vilket också inkluderar en strategi för ditt växtskydd.

Våra rådgivare, produktchefer och säljare är kunniga inom växtskyddsområdet och fortbildas löpande vilket gör att vi alltid är uppdaterade gällande ny forskning och nya produkter. Varje år presenterar vi marknadens vassaste växtskyddsstrategier i boken Odla och den digitala versionen av Odla. Odla innehåller tabeller med preparat, växtnäring och fakta kring sorter tillsammans med illustrationer av utvecklingsfaser. Våra växtskyddsstrategier tar också hänsyn till resistens mot växtskyddsmedel.

Läs mer om våra produkter i Odla.

Vad är växtskydd?

Växtskydd är kunskapen om växtskador och växtskadegörare och hur du kan jobba med att förebygga och bekämpa. Detta innefattar inte bara kemiska växtskyddsmedel utan också till exempel mekaniska och biologiska växtskyddsmetoder, strategier för växtföljd och sortval.

Växtskydd kan ske dels genom att behandla utsädet som sedan sås, eller genom att behandla den växande grödan. Utsädesbekämpning kan ske med kemiska eller biologiska metoder. Mycket av Lantmännens utsäde är behandlat med den egenutvecklade miljövänliga metoden ThermoSeed, en behandling med noggrant reglerad luftfuktighet och temperatur som ger ett livskraftigt utsäde som står emot skadegörare. Behandling av växande gröda sker ofta med hjälp av mekaniska metoder eller kemiska växtskyddsmedel. Läs mer om hur Lantmännen arbetar med växtskydd i vår växtskyddspolicy.