Genomtänkta strategier och foder av hög kvalitet är en av nyckelfaktorerna till en framgångsrik lammproduktion. Vi har kunskapen och produkterna! 

Utfodringsstrategi lamm och får 

Med foder av hög kvalitet och rätt sort vid rätt tillfälle ges djuren ett försprång. Starka och friska lamm har hög tillväxt resten av livet så en bra start gynnar tillväxten under hela uppväxtperioden. För det växande djuret krävs genomtänkta strategier.  

Genom att erbjuda lammen en högkvalitativ proteinkälla och näring i form av stärkelse växer lammen snabbt vilket ger goda förutsättningar för en lönsam produktion. Alla våra kraftfoder till lamm och får har ett kopparinnehåll som är anpassade till just får och lamm. I våra foder till lamm har vi även ett råvaruinnehåll som förebygger urinsten hos bagglammen. Till de minsta lammen, som inte får tillräckligt med mjölk via tackan, har vi lammnäring som ger lammen den goda start de behöver.  

I vårt breda sortiment hittar du allt som behövs för att lyckas med produktionen! Mer information om våra olika foder och utfodringsrekommendationer hittar du i broschyren Lamm med hög tillväxt.

Med ett brett sortiment och välbalanserade foder kan vi bidra till en lönsam och hållbar produktion i alla typer av får & lammproduktion

Kajsa Öhman, Produktchef Fårfor

Ekologiska foder 

Ekologisk uppfödning kräver speciella foder. Lantmännen har arbetat på den ekologiska råvarumarknaden i många år och kan försörja marknadens behov. Odling och tillgång på råvaror måste vara i balans med produktion för att det ska finnas ekologiskt foder att tillgå året runt. 

Våra ekologiska foder är utvecklade för att svara upp till djurens behov och följer självklart reglerna för vilka råvaror som får användas i ekologiskt foder. Oavsett produktionsmodell eller behov har vi alltid en produkt som passar dig. Vi erbjuder våra ekologiska alternativ både till lamm och tackor under vårt prefix Sund.  

Mineralfoder 

Alla djur behöver mineraler och vitaminer för att må bra och producera. Lantmännen erbjuder tillskott som bidrar på olika sätt till att öka djurens välbefinnande och lösa eventuella problem. Vi har både mineralfoder och slickstenar speciellt anpassade till får. Detta, och mycket mer, kan du läsa mer om i broschyren Lamm med hög tillväxt. 

Kvalitativa råvaror och hemtransport

Lantmännen är en stor aktör på råvarumarknaden och har en välfungerande handel. Alla råvaror som används genomgår en noggrann kvalitetskontroll och analyseras för näringsinnehåll innan det används i produktionen, allt för att säkerställa ett smakligt och säkert foder som lever upp till produktionskraven hos våra kunder.

Hållbarhet och miljö är viktigt för oss. Lantmännen har varit medlemmar i RTRS sedan 2005 och var bland de första företagen i världen att börja köpa certifikat från ansvarsfullt producerad soja när de kom ut på marknaden. Sedan 2015 köper Lantmännen enbart soja som är certifierad enligt RTRS eller ProTerra, alternativt ekologiskt producerad enligt KRAV eller från spårbara odlingsområden som av den svenska Sojadialogen värderats uppfylla kriterierna för ansvarsfull produktion med verifiering av oberoende tredje part.

Råvarumarknaden lever ständigt med information om skördeprognoser, efterfrågan, tillgång till transporter, valutasvängningar. Vi jobbar ständigt med att tolka dessa faktorer för att kunna göra de bästa inköpen och för att kunna erbjuda våra kunder en bra affär.

I den mån vi kan och har tillgång till aktuella råvaror har vi möjlighet att leverera order direkt till kund från fabrik eller leverantör. För vissa av våra råvaror kan vi även erbjuda terminshandel.