På Lantmännen bygger vi våra foder på kunskap, erfarenhet och ett bra och brett val av råvaror. Tillsammans med goda rutiner och skötsel ger våra smågrisfoder de allra bästa förutsättningarna för en effektiv och lönsam produktion.

Viktiga nyheter

Den 12 oktober 2023 presenterade Lantmännen sitt nya smågrissortiment. Sortimentet inkluderar nya foder, foder som tas bort och inte minst en varsam uppdatering av storsäljande trotjänare. Det nya sortimentet innehåller en rad viktiga nyheter.

Fler råvarumöjligheter

Vårt sortiment har flera alternativ både före, under och efter avvänjning. Det gör att vi kan erbjuda bra lösningar för alla situationer, inte minst vad det gäller foder till olika typer av blötfodersystem.

En bred råvarusammansättning

En varierad kost är viktig för alla som ska prestera. Det är därför ingen slump att det ingår många råvaror i våra foder.

Hög och säker prestanda

En väldigt viktig nyhet är att vi nu kan komplettera de traditionella råvarorna med ytterligare tre nya rena aminosyror. Det betyder att vi kan höja fodrens tillväxtprestanda utan att belasta grisen med överskottsprotein. Detta är positivt både ur grisens, miljöns och plånbokens perspektiv.

Mer fokus på vitaminer och antioxidanter

Ju snabbare våra grisar växer desto mer måste vi hjälpa dem att hålla sig i toppform. Vårt uppdaterade paket av vitaminer och antioxidanter hjälper grisen att må bra.

Antioxidanter

I takt med att våra grisar växer fortare behöver vi tänka på allt fler näringsämnen och egenskaper i fodret. Nivån av antioxidanter är ett sådant exempel. Antioxidanterna är en grupp ämnen som tar hand om avfall som bildas när kroppens celler jobbar. Detta avfall från cellerna kallas ofta för ”fria radikaler”. Blir nivån av fria radikaler för hög skadas cellerna och de fungerar sämre. Drabbas tillräckligt många celler drabbas hela grisen. E-vitamin är den mest kända antioxidanten när vi pratar om foder. Selen nämns ofta tillsammans med E-vitamin, men selen är ingen antioxidant i sig. Selenet ingår i ett enzym som precis som E-vitaminet skyddar cellerna mot de fria radikalernas härjningar. Nu räcker det inte längre att bara fokusera på E-vitamin och selen, därför jobbar Lantmännen på bredare front med även andra antioxidanter som vitamin C och liknande substanser. Allt för att hjälpa våra grisar till hög produktion och gott hälsoläge.

Kompetenscenter Precisionsodling Skurup

Prestarter

Både forskning och praktisk erfarenhet visar tydligt på vikten av att smågrisen lär sig äta mer än mjölk innan avvänjning. Det gäller att påskynda utvecklingen av grisens mag-tarmkanal så att den klarar avvänjningen. Börja tidigt, använd grisens nyfikenhet och välj ett foder som passar dina förutsättningar. Mängden prestarter som den lilla grisen äter i BB är liten, men den är nog så viktigt för grisens framtid. Ungefär en vecka innan avvänjning är det dags att börja fasa över till ett avvänjningsfoder.

Foder ska aldrig vara den begränsande faktorn för en lönsam produktion

Anna-Maria Larsson, produktchef Piggfor

Avvänjningsfoder

Hur avvänjningen fungerar är mycket beroende på hälsostatus och rutiner på respektive gård. Våra avvänjningsfoder är anpassade för att passa olika förutsättningar under avvänjningen. Vi använder de senaste forskningsrönen i våra avvänjningsfoder och vi fokuserar på rätt aminosyranivå och aminosyrabalans för att kunna erbjuda ett tryggt foder. En vecka innan avvänjningen bör smågrisen äta det tänkta avvänjningsfodret.

Tillväxtfoder

När smågrisen kommit igenom avvänjningen är det dags att växla över till ett tillväxtfoder. Med ett foder som har en prestanda som passar för grisens förutsättningar kan den växa med en otrolig fart. Även i dessa foder är vi måna om en bred råvarusammansättning och en hög prestanda för att matcha grisens kapacitet att växa.

När smågrisen inte längre är smågris

Dagens grisar har en otrolig tillväxtpotential och väger ofta 25-30 kg när de lämnar tillväxtstallet. Finns det tekniska möjligheter, finns det anledning att utfodra ett riktigt bra slaktgrisfoder i slutet av tillväxtperioden. Utan att göra avkall på tillväxt och foderutnyttjande kan du få en billigare foderlösning.

Goda foderråd

  • Lär smågrisen äta torrfoder redan i BB.
  • Det ska vara torrt och varmt i tillväxtavdelningen innan smågrisarna flyttas dit.
  • Se till att vattnet är friskt och att vattennipplarna sitter på rätt höjd.
  • Stimulera foderintaget direkt efter avvänjning. Grisarna får aldrig svälta, då förstörs tarmen.
  • Undvik alltid foderbyte i samband med avvänjningen. Börja ge avvänjningsfodret i BB några dagar innan avvänjning, eller ta med fodret från BB in i tillväxtstallet under den första veckan.
  • Fasa över från avvänjningsfoder till tillväxtfoder succesivt under några dagar.
  • Utnyttja tillväxtgrisens kapacitet att växa genom att ge dem ett bra tillväxtfoder i riklig tillgång.
  • När smågrisen väger mer än 25 kg är den mogen att äta ett riktigt bra slaktgrisfoder. Vi rekommenderar Delta F0110 eller motsvarande gårdsblandning. Då blir övergången till slaktgrisstallet enklare för grisen.