Klimatförändringar och jordens växande befolkning innebär ständigt föränderliga, nya och stora utmaningar, inte minst för lantbruket. 

Vad vi äter och hur maten produceras är helt avgörande för att skapa en hållbar utveckling. Tack vare forskning och innovation kan vi på Lantmännen erbjuda konventionella och ekologiska produkter och tjänster som möter såväl dagens som framtidens utmaningar på ett hållbart sätt.