Vi vet att tillskott i form av vitaminer och mineraler är viktiga för djurens välmående. Likaså är det viktigt med rena stallar för att hålla ett lågt smittryck. Därför tillhandahåller vi en rad produkter för en komplett och flexibel foderaffär.

Mineraler för optimal produktion och vitaminer för välmående

Söker man synonymer till tillskott kan man läsa följande: ”bidrag, tillägg, förstärkning, ökning, nyförvärv och komplettering”, och det är precis vad det handlar om!

Det är oftast tillskotten, de mindre komponenterna, som i praktiken gör skillnad för produktionsresultat och djurvälfärd. Det innebär extra vitaminer och hälsoprodukter vid kritiska tillfällen, hög hygienisk standard med bra rengörings- och desinfektionsprodukter, att ge de unga djuren en bra start i livet med näringsriktig mjölkersättning och ett smakligt startfoder, specialkomponerade, balanserade gårdsspecifika premixer och mineralfoder för att optimalt utnyttja den egna gårdens förutsättningar. 

Lantmännen erbjuder ett brett sortiment av tillskott inom alla dessa områden för alla djurslag under alla skeden av livet. 

En kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk

Effektiva bekämpnings- och kontrollprogram är en viktig del i den Svenska modellen; arbetet med att vi ska ha friska och sunda djur. Det har bland annat bidragit till vår unika salmonellafrihet, vårt internationellt låga smittryck och vår sparsamma antibiotikaanvändning. Ett lågt smittryck på våra gårdar är helt avgörande för god djurvälfärd och dessutom ett effektivt steg mot lönsam produktion. 

På gårdsnivå gäller det att bryta smittvägarna oavsett vilket smittämne det rör sig om. I slutändan handlar det om att minska spridning av smittsamma zoonoser. På så sätt kan vi tillsammans ge säkra svenskproducerade livsmedel och därmed säkerställer vi både säkerhet och ett fortsatt förtroende för våra svenskproducerade livsmedel.

Lantmännen erbjuder ett brett sortiment för samtliga djurslag inom området stallhygien. Läs mer om detta i våra broschyrer för fjäderfä och grisar, eller i vår produktkatalog.

Egen produktionsanläggning för premixer och tillskott

Lantmännens premix- och tillskottsfabrik i Kimstad har en lång tradition av innovationer och kunskap. År 1933 tog Ninni Kronberg, en då välkänd svensk näringsfysiolog och uppfinnare, patent på en speciell metod att skonsamt torka mjölk till mjölkpulver, för att behålla alla smak och näringsämnen. Mjölken kom att torkas på ett litet mejeri i Kimstad och planerna försenades av andra världskriget, men på femtiotalet sattes planerna i verket och de första mjölknäringarna till kalvar kom att utvecklas och tillverkas i Kimstad. År 1959 byggdes premixfabriken i Kimstad för att komplettera mejeriet med vitamin- och spårelementberikningar samt andra tillskott, koncentrat och specialprodukter.

Sedan dess har vi tillverkat tillskottsprodukter, mineralfoder, specialanpassade gårdspremixer och olika hälsotillskott mitt i Sverige mellan Linköping och Norrköping. Fabriken i Kimstad är en flexibel anläggning som tillverkar grunden i Lantmännens foder — premixer som berikar våra foder med vitaminer, spårelement, enzymer, antioxidanter och andra tillsatser och komponenter som gör våra foder unika och effektiva.

Våra anläggningar för fodertillverkning och havreförädling i Kimstad.