Vårt mål är att du ska få bästa möjliga avkastning på din foderinvestering. Det ser vi till genom att säkerställa god hälsa och tillväxt genom hela grisens liv.

Ett heltäckande klimatsmart sortiment 

Vi är stolta över att ha ett komplett sortiment av foder till alla typer av grisproduktion, både konventionell och ekologisk.  Med våra värmebehandlade färdigfoder finns det riktigt goda förutsättningarna för en effektiv produktion. För de som väljer att blanda sitt foder själva erbjuder vi ett brett utbud av såväl koncentrat som premixer 

Våra foder är klimatmärkta och vi har stort fokus på att leverera hållbara foderlösningar. Vår strävan är att i konventionella foder minska beroendet av proteinfodermedel genom att använda fler och fler rena aminosyror, vilka är proteinets byggstenar. Med rena aminosyror kan vi öka prestandan på våra foder samtidigt som vi sänker proteinhalten. 

Skräddarsydda premixer 

Flexibilitet är nyckelordet för producenter som blandar eget foder med premixer och alternativa fodermedel. Med hjälp av våra kunniga säljare hjälper vi våra kunder att ta fram kompromisslösa foderlösningar med premixer från vårt standardsortiment eller med premixer anpassade helt efter gårdens förutsättningar.  

Ekologiska foder 

Vårt sortiment av ekologiska foder passar till både KRAV och EU-ekologisk produktion. Vi erbjuder färdigfoder och koncentrat som ger friska och starka djur med hög produktion och hållbarhet.  

För att det ska finnas ekologiskt foder att tillgå året runt måste det finnas balans mellan tillgång på råvaror och produktion. Lantmännen har arbetat på den ekologiska råvarumarknaden i många år och kan försörja marknadens behov. Vi erbjuder våra ekologiska foderalternativ under vårt prefix Sund.

Kvalitativa råvaror och hemtransport

Lantmännen är en stor aktör på råvarumarknaden och har en välfungerande handel. Alla råvaror som används genomgår en noggrann kvalitetskontroll och analyseras för näringsinnehåll innan det används i produktionen, allt för att säkerställa ett smakligt och säkert foder som lever upp till produktionskraven hos våra kunder.

Hållbarhet och miljö är viktigt för oss. Lantmännen har varit medlemmar i RTRS sedan 2005 och var bland de första företagen i världen att börja köpa certifikat från ansvarsfullt producerad soja när de kom ut på marknaden. Sedan 2015 köper Lantmännen enbart soja som är certifierad enligt RTRS eller ProTerra, alternativt ekologiskt producerad enligt KRAV eller från spårbara odlingsområden som av den svenska Sojadialogen värderats uppfylla kriterierna för ansvarsfull produktion med verifiering av oberoende tredje part.

Råvarumarknaden lever ständigt med information om skördeprognoser, efterfrågan, tillgång till transporter, valutasvängningar. Vi jobbar ständigt med att tolka dessa faktorer för att kunna göra de bästa inköpen och för att kunna erbjuda våra kunder en bra affär.

I den mån vi kan och har tillgång till aktuella råvaror har vi möjlighet att leverera order direkt till kund från fabrik eller leverantör. För vissa av våra råvaror kan vi även erbjuda terminshandel.  

Zinkfritt foder