Framtidens precisionsgödsling med fossilfri gödning

Lantmännen har under 2023 introducerat en ny fossilfri gödning, som produceras av Yara. Gödselmedlet produceras med grön ammoniak baserad på förnybar energi från Europa och har ett 80–90 procent lägre klimatavtryck än gödning producerad av fossila bränslen.

Under 2023 kommer den fossilfria gödningen att testas på 10 pilotgårdar med syftet att skapa best practice vad gäller gödsling för att optimera grödornas avkastning och kvalitet och minimera klimatpåverkan från odlingen.