Klimatcertifierade spannmål

Klimatcertifierade oljeväxter och spannmål som skall användas i energiproduktion, för framställning av drivmedel, kräver nogrann kontroll av hela kedjan från råvara till slutprodukt.

Råvaror inte får ha någon negativ inverkan på vare sig klimat eller markförhållanden där den produceras. För lantbrukaren innebär detta att man ska leverera grödor som är odlade enligt benämningen RED (Renewable Energy Directive) vilket är ett EU-direktiv för hur grödor för energiproduktion får odlas.

Läs  gärna mer om klimatcertifierad produktion i vår skördetidning Inför Skörd.