Certifikat

Lantmännen Lantbruk är certifierade mot ett antal välkända standarder. Det gör att våra produkter och produktion av foder och utsäde utsätts för kontinuerliga granskningar och kontroller.

För systematiska förbättringar i kvalitet och miljö

  • ISO9001
  • ISO14001+STEMFS (energikartläggning)

Livsmedels och foderråvarusäkerhet

  • EFISC-GTP

Ekologisk produktion

  • KRAV certifikat
  • EU-ekologiskt certifikat

Råvaror som uppfyller hållbarhetsdirektivet (RED)

  • 2BSvs

Nedan finns Lantmännen Lantbruks giltiga certifikat och deras omfattning.