Rådgivning för framgångsrika odlingsstrategier

Vår växtodlingsrådgivning omfattar flera parametrar och bidrar till att skapa en högre lönsamhet på gårdar från Skåne ända upp till Dalälven. Vi lyckas genom att verka lokalt och anpassa våra framgångsrika strategier efter de förutsättningar som gäller i respektive område.

Höga skördar och god lönsamhet

Våra växtodlingsrådgivare verkar lokalt med fältvandringar, gårdsbesök och rådgivningsbrev samt andra konsultuppdrag. För att informationen skall vara relevant är all information anpassad efter regionala variationer för Syd, Väst, Öst och Mälardalen.  Dessutom har vi specialrådgivning för vallodlare, fröodlare och för dem som odlar ekologiskt.

 • För lantbrukare i södra, västra och östra Sverige

  Rådgivningsbreven i dessa delar av landet heter Växtline Syd, Växtline Väst och Växtline Öst. Som prenumerant på något av våra Växtlinebrev får du cirka 30 växtodlingsbrev per år. Anmäl ditt intresse av att bli prenumerant via formuläret nedan, eller genom att kontakta din säljare eller kundtjänst
 • För lantbrukare i mellersta Sverige

  Du som bor i mellersta Sverige kan anmäla dig till VäxtRåds rådgivningsbrev. Som prenumerant får du cirka 45 växtodlingsbrev per år. Anmäl ditt intresse av att bli prenumerant via formuläret nedan, eller kontakta VäxtRåd.
 • För ekologiska lantbrukare

  I mellersta och västra delen av Sverige finns VäxtRåd EKO, som är ett växtodlingsbrev där du får cirka 20 växtodlingsbrev per år, med information anpassad till ekologiska odlare. Anmäl ditt intresse av att bli prenumerant via formuläret nedan, eller kontakta VäxtRåd.
 • För vallodlare

  För vallodlare erbjuder vi Växtline Vall, ett rådgivningsbrev anpassat till vallodlare som vill skaffa sig bra strategier för sin vallodling. Som prenumerant får du cirka 20 brev per år. Anmäl ditt intresse av att bli prenumerant via formuläret nedan, eller kontakta din säljare. 

Kontakta våra rådgivare

Andreas Öhrman

Lantmästare

VäxtRåd, Örebro

Hjälmarvägen 85, 702 20 Örebro

Adress

Anna Lindgren

Agronom

VäxtRåd, Uppsala

Åkaregatan 11, 754 54 Uppsala

Adress

Camilla Persson

Agronom

Växtline Syd och Öst, Staffanstorp

Maskinvägen 5, 245 34 Staffanstorp

Adress

Erik Bertholtz

Agronom

VäxtRåd, Uppsala

Åkaregatan 11, 754 54 Uppsala

Adress

Erik Pettersson

Agronom

Växtline Väst, Lidköping

Östra Hamnen, 531 40 Lidköping

Adress

Johan Lagerholm

Agronom

VäxtRåd, Norrköping

Sjötullsgatan 41, 602 28 Norrköping

Adress

Martin Holmberg

Agronom

VäxtRåd, Nyköping

Gasverksvägen 9, 611 35 Nyköping

Adress

Nadja Kvick Nastaj

Agronom

VäxtRåd, Uppsala

Åkaregatan 11, 754 54 Uppsala

Adress

Per-Anders Andersson

Lantmästare

Växtline Vall, Vetlanda

Nydalavägen 2, 574 35 Vetlanda

Adress

Intresseanmälan rådgivningstjänster

Intresseområde