En djupdykning i proteinkvalitet

På Framtidsgården Viken har vi undersökt om ett ensileringsmedel kan påverka proteinkvalitet i vallfoder. Vi vet sedan länge att protein är en av de viktigaste beståndsdelarna i kons foderstat. Forskningen har även lärt oss att kvaliteten på proteinet är väldigt viktig och har stor inverkan på både kons tillväxt och mjölkproduktion.

Ensileringsmedel har, under många års försök, visat sig ha en relativt stor inverkan på flertalet parametrar i ensilage. Oftast ser vi att vid rätt dosering och hantering har ett behandlat ensilage:

  • ett lägre innehåll av ammoniumkväve, och därmed en högre andel protein med bra kvalitet
  • ett högre innehåll av lättlösliga kolhydrater
  • ett lägre innehåll av ättiksyra
  • ett lägre innehåll av etanol

Just kombinationen med en högre andel kvalitetsprotein samt högre andel lättlösliga kolhydrater ger kons vommikrober goda förutsättningar för att kunna utnyttja proteinet från vall på bästa sätt. Finns inte tillräckligt mycket lättlösliga kolhydrater tillgängligt kan delar av proteinet gå förlorat i form av urea via urinen, i stället för att syntetiseras och användas till mjölkproduktion eller tillväxt.

Försök visar att man med ett välensilerat grovfoder kan sänka proteinhalten i foderstaten utan att tappa produktion.

Cecilia Lindahl, foderutvecklare

Försök med ensileringsmedel

I våra test på Framtidsgården Viken har vi tittat på olika ensileringsmedels inverkan på proteinkvaliteten i ensilaget. Samtidigt gjordes ett utfodringsförsök där man undersökte hur väl korna utnyttjade det bevarade proteinet i grovfodret. I försöket kunde man se att användning av ensileringsmedel minskar nedbrytningen av protein till icke protein kväve (NPN) under ensileringsprocessen. Det innebär att en större andel av det protein av god kvalitet som finns i gräset bevaras och kan utnyttjas av kon. I utfodringsförsöket utfodrade man ena gruppen med en foderstat med hög andel vomstabilt protein, och den andra gruppen med en låg andel vomstabilt protein. Korna som ätit foderstaten med en låg andel vomstabilt protein bibehöll sin höga mjölkproduktion när de samtidigt fick ett ensilage behandlat med ensileringsmedel, till skillnad från de som fick ett obehandlat ensilage. Detta tyder på ett förbättrat proteinutnyttjande hos de kor som utfodrades med ett ensilage med högre andel protein av god kvalitet och högre andel lättlösliga kolhydrater, tack vare ensileringsmedlet.

Cecilia Lindahl, som är ansvarig för dessa försök på Framtidsgården Viken och tillika produktutvecklare för Nötfor, tycker att detta är väldigt spännande och intressant. 

– Försöket visar att med ett välensilerat grovfoder kan man sänka proteinhalten i foderstaten utan att tappa produktion. Det är ju både hållbart och ekonomiskt!

– Vi har länge vetat att ensileringsmedel har stor inverkan på ensilagets kvalitet, både hygieniskt och näringsmässigt, och det här försöket visar att man med rätt management skulle kunna justera sin foderstat till att baseras på en större andel grovfoder med bibehållen proteinförsörjning, säger produktchef Helena Häggblad och fortsätter:

– Det är extra intressant de år man står inför höga priser på både foder och insatsvaror. För de med ekologisk produktion är denna forskning guld värd eftersom vi ständigt jagar högkvalitativt protein i ekologiska foderstater.