En lönsam och hållbar djurproduktion kräver ett bra foder, oavsett produktionsinriktning. Lantmännen erbjuder ett heltäckande mjölk- och köttfodersortiment, där kvalitet och optimal råvarusammansättning står i fokus.

Ett brett nötfodersortiment

På Lantmännen lägger vi stort fokus på innovation och utveckling av foder för det moderna och hållbara jordbruket. I vårt sortiment finns allt från mjölknäringar, mineraler, vitaminer, hälsotillskott, kraftfoderblandningar och råvaror. Vårt mål är att ta fram foder som tillgodoser djurens behov under alla stadier i livet. Våra kunniga säljare är också experter på att ta fram skräddarsydda lösningar utifrån kundens specifika förutsättningar, önskemål och behov.

Våra smarta foder uppfyller kons specifika behov av olika näringsämnen under alla delar av laktationen vilket ger förutsättningar för en hållbar och lönsam mjölkproduktion!

Kajsa Öhman, produktchef Nötfor

Klimatsmarta foder

Vi arbetar på bredden när det kommer till att sänka klimatpåverkan på våra foder, utan att göra avkall på den höga kvaliteten och produktiviteten. Här kan du bland annat läsa mer om våra Smarta och klimatberäknade foder.

Ekologisk mjölk- och köttproduktion

Under vår etikett Sund hittar du alltid foder som passar ekologisk produktion. Vårt sortiment av ekologiska foder uppfyller både EU-kraven och kriterierna för KRAV-märkning. Vi erbjuder färdigfoder och koncentrat där fokus ligger på fodereffektivitet.

Lantmännen har arbetat på den ekologiska råvarumarknaden i många år och kan försörja marknadens behov. Odling och tillgång på råvaror måste vara i balans med produktion för att det ska finnas ekologiskt foder att tillgå året runt.

 

Grovfoder – basen för god djurproduktion

Oavsett vilken produktionsinriktning utgör grovfoder en viktig bas för hållbar och lönsam produktion av nöt. Grovfodrets kvalitet i form av mängd, näringsinnehåll och hygien är helt avgörande för lönsamheten på gård.

Läs mer om plast, nät, garn och ensileringsmedel för att säkerställa produktionen av grovfoder.

Framtidsgården Viken – Lantmännen Lantbruks egen försöksgård

På vår försöksgård Viken utanför Falköping testar vi bland annat olika foderkoncept och råvaror. Tack vare detta arbete kan vi utveckla kraftfoder och strategier för grovfoderproduktion som klarar såväl dagens- som morgondagens krav.

På gården har vi totalt ca 900 djur varav 450 är mjölkande kor. Därmed kan vi även testa de senaste rönen inom näringsförsörjning av höglakterande kor, både ur välfärdsmässiga-, ekonomiska- och hållbara perspektiv. På så sätt får vi fram helt unika lösningar för våra svenska mjölkproducenter.

Med hjälp av ny teknik och ny utrustning prövar vi även vallstrategier i foderförsök. Detta ger oss ett helhetshetsgrepp om vallodlingen, vilket är en stor styrka i Lantmännens vallstatsning. För den som är intresserad och vill veta mer har vi i anslutning till gården demonstrationsrutor med SW:s olika vallfröblandningar och olika arter som används i vallodlingen.

Framtidsgården Viken ger oss alltså stora möjligheter att utveckla produkter anpassade till den svenska marknaden!

På den här sidan kan du läsa mer om vårt arbete på Framtidsgården Viken och våra andra initiativ inom Framtidens Jordbruk.

Kvalitativa råvaror och hemtransport

Lantmännen är en stor aktör på råvarumarknaden och har en välfungerande handel. Alla råvaror som används genomgår en noggrann kvalitetskontroll och analyseras för näringsinnehåll innan det används i produktionen, allt för att säkerställa ett smakligt och säkert foder som lever upp till produktionskraven hos våra kunder.

Hållbarhet och miljö är viktigt för oss. Lantmännen har varit medlemmar i RTRS sedan 2005 och var bland de första företagen i världen att börja köpa certifikat från ansvarsfullt producerad soja när de kom ut på marknaden. Sedan 2015 köper Lantmännen enbart soja som är certifierad enligt RTRS eller ProTerra, alternativt ekologiskt producerad enligt KRAV eller från spårbara odlingsområden som av den svenska Sojadialogen värderats uppfylla kriterierna för ansvarsfull produktion med verifiering av oberoende tredje part.

Råvarumarknaden lever ständigt med information om skördeprognoser, efterfrågan, tillgång till transporter, valutasvängningar. Vi jobbar ständigt med att tolka dessa faktorer för att kunna göra de bästa inköpen och för att kunna erbjuda våra kunder en bra affär.

I den mån vi kan och har tillgång till aktuella råvaror har vi möjlighet att leverera order direkt till kund från fabrik eller leverantör. För vissa av våra råvaror kan vi även erbjuda terminshandel.  

Kalvhälsa: blanda mjölknäring

Coloboost kalv och andra tillskott