En lönsam och hållbar växtodling kräver dels odlingsstarka, högavkastande grödor och rätt insatsvaror,  dels framgångsrika odlingsstrategier, både för konventionell och ekologisk odling. Lantmännen erbjuder detta och lite till.