Framtidens växtodling

En lönsam och hållbar växtodling kräver dels odlingsstarka, högavkastande grödor och rätt insatsvaror,  dels framgångsrika odlingsstrategier, både för konventionell och ekologisk odling. Lantmännen erbjuder detta och lite till.

Vi lever av jorden...

...och för att på bästa möjliga sätt kunna tillvarata det den erbjuder, investerar vi på Lantmännen omfattande resurser i forskning och utveckling av produkter och strategier.