Lantmännen Lantbruk och Maskin ingår i Lantmännen ett lantbrukskooperativ som ägs av 18 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. Tillsammans erbjuder vi produkter och tjänster för ett starkt och konkurrenskraftigt svenskt lantbruk.

 

Vår division har sin bas i Sverige men tack vare internationella delägarskap har vi också en stark position på lantbruksmarknaden i Östersjöområdet. Lantmännen Lantbruk och Maskin utgör divisionens lantbruksnära verksamheter på den svenska marknaden. Vi verkar inom fyra affärsområden: växtodling, spannmål, foder och maskin. Därmed är vi en komplett leverantör och partner till svenska lantbrukare.

Företagsfakta Lantmännen Lantbruk

Ägare: Svenska Lantmännen Ekonomiska förening
Divisionschef: Elisabeth Ringdahl

Huvudkontor:
Neptunigatan 47, 211 18 Malmö
Tel kundtjänst kundtjänst: 0771-111222
Tel växel 010-556 56 00

Momsregistreringsnummer: SE769605285601
Organisationsnummer: 769605-2856

Faktureringsadress:
Lantmännen ek för
FE 1178 Scancloud
SE- 831 90 Östersund
GLN (elektronisk adress) vid e-faktura: 7314670000004
PDF-faktura skickas till: lantmannen-ekfor@PDF.scancloud.se

Betalningar till Lantmännen Lantbruk:
Bankgiro: 5780-2605
Postgiro: 79 41 70-1

Företagsfakta Lantmännen
Maskin

Ägare: Svenska Lantmännen Ekonomiska förening
Verkställande direktör: Peter Annas

Huvudkontor:
Box 174, 201 21 Malmö
Bjurögatan 26, 211 24 Malmö
Tel 0771 - 38 64 00

Momsregistreringsnummer: SE 5560057639
Organisationsnummer: 556005-7639

Faktureringsadress:
Lantmännen Maskin AB
Ref. xxxx/xx
FE 1183 Scancloud
SE-831 90 Östersund
GLN (elektronisk adress) vid e-faktura: 7322230000005
PDF-faktura skickas till: lantmannen-maskin@PDF.scancloud.se

Betalningar till Lantmännen Maskin:
Plusgiro 4779600-8
Bankgiro 268-9305

Kort om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour.  Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.