KRAFFT är Sveriges största leverantör av hästfoder. Vår position bygger på betydande kunskap och erfarenhet av branschen, samt på de omfattande resurser och satsningar vi gör på vår produktutveckling. Framförallt bygger den dock på vår nära och dagliga kontakt med hästägare över hela landet.

Sveriges största leverantör av hästfoder

Vi ingår i lantbrukskooperativet Lantmännen som har verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. Tack vare det har vi betydande resurser för utveckling av våra produkter samt en svårslagen kunskap om såväl råvaror som tillverkningsprocesser.

Vi vet att varje häst är unik. Vår övertygelse och drivkraft är att ett individuellt optimerat foder kan vara avgörande för en hästs hälsa, balans och prestation.

Klicka här för att komma till Kraffts hemsida