Biostimulanter är ett samlingsnamn för en mängd ganska olika produkter som inte är växtskydd men ändå ska hjälpa grödan till en högre skörd. Egenskaper som biostimulanterna kan ha är att: stärka grödan mot stress, öka mängden växttillgängligt kväve och fosfor och andra växtnäringsämnen. Störst skillnad gör biostimulanterna när det inte är perfekta förhållanden i fält.

Biostimulanter kan bland annat bestå av jordbakterier, algextrakt, svampar samt humussyror. I Lantmännen sortiment finns Stimplex som är ett algextrakt och verkar plantstärkande mot både värme, torka och kyla. I växthusförsök har rotutvecklingen varit mycket större på plantor som behandlats med Stimplex jämfört med icke behandlade plantor. Nu finns även Amylis och Resid i sortimentet.

Det finns 1000-tals produkter på marknaden och svårigheten är att välja ut produkter som ger en positiv effekt för det klimat och jordar som vi har i Sverige. Bioagri har tagit fram en testmetod för att snabbtesta biostimulanter i ett första steg i växthus. Om resultaten blir bra där är nästa steg att lägga ut dem i fältförsök. 2023 fanns fyra fältförsök med biostimulanter i korn. Försöksplatserna är valda för att de har olika jordarter och förutsättningar när det gäller nederbörd. 2023 fanns biostimulantförsök i korn på Svalöv i Skåne, Bjertorp i Västergötland, Torslunda på Öland och på Gotland. Tre av de fyra försöksplatserna gav högre skördar med biostimulanter och det är dessa tre som redovisas nedan. Bland de biostimulanter som vi testade gick Amylis bäst. Amylis är en biostimulant som består av två jordbakterier som ökar nedbrytningen av fjolårets skörderester och frigöra kvävet till grödan. Dessutom plockar bakterierna upp kvävet från luften. Troligtvis har Amylis störst betydelse när det blir försommartorka, likt 2023, då kväve­tillförseln blir säkrare. Amylis ska helst köras på svart jord och brukas in för bästa effekt enlig tillverkaren Agro nutrition. I försöken aplicerade Amylis tillsammans med ogräsbehandlingen i tidig stråskjutning vilket uppenbarligen också har fungerat bra.

Amylis kan köras till alla grödor förutom baljväxter som redan plockar upp kvävet från luften. Dosen är 0,5 l /ha och behandling ska göras innan grödan täcker marken. Amylis är inte blandbart med gräs­herbicider och produkten ska inte stå i sprutan i mer än 3 timmar för att bibehålla full effekt.

Korn Svalöv

Korn Öland

Korn Bjertorp

Väder

Vädret under säsongen har stor betydelse för skörd och kvalitét, men också för resultatet av insatserna i odlingen. Väderdatan nedan är hämtad från SMHI och jämförs mot medelvärdet för temperatur och nederbörd mellan 1991 och 2020.

Temperaturen under säsongen började med en lång varm höst där oktober och november låg flera grader varmare än normalåret. Grödorna växte på långt in i november och mot slutet av månaden kom kylan snabbt.

Början på 2023 var något varmare än normalåret och bjöd på flera frostknäppar. Detta märktes tydligt i rapsen som vuxit sig stor under hösten och grödan fick utvintringsskador runtom i hela landet. Vädret var sedan svalt in i maj och höststråsäden fick god tid för bestockning även under våren.

Den tidiga våren var blöt och kall vilken gjorde att vårbruket var igång någon vecka senare än normalt. När grödan väl kom i marken fanns det ingen nederbörd i sikte. Maj och juni präglades av torka i hela Sverige. Bristen på nederbörd ledde till att spannmålen reducerade sidoskotten som anlagts under våren och huvudskottet blev stressat av vattenbristen. Höstrapsen blev också påverkad av torkan och blomningen varade bara två till tre veckor.

I månadsskiftet juni/juli kom de första regnen in över Sverige och nederbörden såg ut att rädda skördarna. Både grödan och ogräsen piggnade till av regnet och årets glesa bestånd gav gott om utrymme för ogräsen. Några tidiga sorter hann mogna av och skördades i juli innan regnskurarna gick över till ihållande regn. Regnen gav ny energi åt vårrapsen som blommade om i flera omgångar.

I augusti avlöste regnskurarna varandra vilket gjorde skörden komplicerad. I södra Sverige föll falltalet i veten snabbt. I Mellansverige var det ännu kärvare och här grodde kärnorna i axen. Där var det var först i september som det gick att skörda. Vissa områden med vårgrödor gick aldrig att skörda. Överlag avkastade höstgrödorna okej medan vårgrödorna låg på halv skörd mot förväntat.

Bjertorp

Hösten på Bjertorp var lång och mild och grödorna växte på ordentligt. Temperaturerna under våren var svala och regnmängderna var strax under normalt. I mitten av maj kom närapå 30mm innan det blev torrt och uppehåll fram till mitten av juni. Under juli och augusti regnade det var och varannan dag och flera dagsmätningar mättes från 20 upp till nästan 60 millimeter. Första veckorna i september var fria från nederbörd, och skörden kom igång.

Kölbäck

Den varma hösten gav höstsådden gott om tid för att etablera sig och för bestockning. Den höstsådda spannmålen såg riktigt fin ut och klarade den relativt snöfria vintern bra. För rapsen gick vintern och våren lite hårdare fram, större plantor skadades under våren när vädret växlade mellan varma och riktigt kalla veckor. Inför vårsådden tog det tid innan marken torkade upp och sådden blev lätt försenad. Maj och juni var närapå nederbördsfria och grödan blev stressad av torkan. Juli och azugusti bjöd på uppemot tre gånger så mycket regn jämfört med snittet för samma period. Även här var värmen i september viktig för att torka upp grödan inför skörd.

Lövsta

En lång och varm höst följdes av en snöfri vinter med flertalet köldknäppar. Utan snötäcket fanns inget som kunde skydda grödan mot frostknäpparna. Våren blev lång och sval vilket höll kvar fukt i marken en bra bit in i maj, detta försenade vårbruket litet och när vårgrödorna väl kom i marken var försommartorkan redan på väg. Både den långa våren och den varma hösten gav höstspannmålen god tid för bestockning och antalet skott per planta var högt. När torkan sedan slog till tillbakabildades många av skotten och de skott som utvecklades såg pinniga ut. Regnet kom i slutet av juni och uppehållen i prognosen sköts längre och längre fram. De varmare temperaturerna under september behövdes för att torka grödan till tröskbara vattenhalter.

Svalöv

Vädret under hösten 2022 gav goda möjligheter för grödan att etablera ett bra bestånd. Rapsen växte på långt in i november och hann bli stor inför vintern. Den snabba förändringen i vädret under november gjorde att det fanns stora utvintringskador på höstrapsen. Nederbörden under våren var jämn fram till mitten av april, från april till mitten av juni kom totalt 20mm och vattenbristen drabbade vårgrödorna hårt. Grödans upptag av näring kräver att det är fukt i rotzonen och delar av den gödning som lades under våren blev inte tillgänglig för grödan förens de första regnen kom i juni. Under juli och augusti kom dubbelt så mycket regn jämfört mot normalåret. I september blev det mestadels uppehåll och varmare temperaturer.


Nederbörd: Maj och Juni låg nederbörden nere på mellan 10 och 50 % av normalt, där Blekinge, Småland och Uppland hade lägst nivåer jämför med normalåret. Juli och augusti bjöd på nederbördsmängder på 150-400% jämfört med normalåret.

Temperatur: Vädret i september låg några grader varmare än genomsnittet och gav fint väder för tröskning.