Fasan

Vi har ett stort och väl beprövat sortiment till alla åldrar av fasaner. Vårt fasanfoder är anpassat efter fåglarnas ålder och för att ge friska djur med vacker fjäderdräkt.

Fasan Start ges från 0 till 6 veckors ålder och finns både som 20 kg säck och i bulk. Fasan Tillväxt utfodras från 6 veckors ålder till utsläpp. Avelsdjuren utfodras med fördel med Allfoder Fjäderfä eller Kalkon Tillväxt, viktigt är dock att komplettera med kalk eller snäckskal till värpande djur. 

Fasan Start och Fasan Tillväxt innehåller koccidiostatika. Önskas foder utan koccidiostatika används Kalkon Start och Kalkon tillväxt. Allt foder ges i fri tillgång. 

Vi vill gärna hjälpa till!

Vill du bli återförsäljare?

Vi söker ständigt efter nya samarbetspartners, framförallt för produkter inom hobby och småskalig produktion. Läs mer här!