Vi på Lantmännen Lantbruk och Maskin bedriver verksamhet inom verkstad, produktion, försäljning, rådgivning, marknadsföring, HR och ekonomi. Vi är drygt 1 500 anställda representerade i hela landet. Vi ingår i Division Lantbruk, som har verksamhet och medarbetare i Finland, Danmark, Baltikum och Holland.

På Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Maskin jobbar du i en platt organisation, aldrig långt ifrån högsta ledningen eller slutkunden. Vi bedriver vår verksamhet inom ramen för Lantmännens värderingar öppenhet, helhetssyn och handlingskraft. Dessa guidar oss i vårt dagliga arbete och vägleder oss och gör oss till en lönsam och attraktiv arbetsgivare.

Hos Lantmännen blir du en del av ett större sammanhang, vi är en stor global koncern med över 10 000 anställda, som kan erbjuda spännande möjligheter i hela värdekedjan - från jord till bord. Intern rörlighet och att hitta nya karriärvägar inom Lantmännen är något vi uppmuntrar. Har du ambitionen ger vi dig möjligheten att utvecklas!