Visste du att vi på Lantmännen är världsledande inom utfodring av ren och andra vilda klövdjur? Vi har hög efterfrågan på vårt foderkoncept, det viltfoder vi kallar Renfor, såväl inom Sverige som internationellt. Vi levererar till olika typer av producenter och djurparker. 

Renfor är utvecklat med unik kompetens, baserat på råvaruval, tillverkning och uppföljning. Det är ett utmärkt foder till framför allt ren, men även dovhjort, rådjur och älg. Det är ett sockerrikt och mycket smakligt helfoder som genom utvalda fiberråvaror ger den djurens magar en utmärkt förutsättning att klara omställningen från naturligt bete till pellets. Renfor innehåller tillräckligt med vitaminer och mineraler och kan användas som enda foder. Ensilage men helst inte torrt hö, kan komplettera utfodringen. 

 

Kvalitativa råvaror och hemtransport

Lantmännen är en stor aktör på råvarumarknaden och har en välfungerande handel. Alla råvaror som används genomgår en noggrann kvalitetskontroll och analyseras för näringsinnehåll innan det används i produktionen, allt för att säkerställa ett smakligt och säkert foder som lever upp till produktionskraven hos våra kunder.

Hållbarhet och miljö är viktigt för oss. Lantmännen har varit medlemmar i RTRS sedan 2005 och var bland de första företagen i världen att börja köpa certifikat från ansvarsfullt producerad soja när de kom ut på marknaden. Sedan 2015 köper Lantmännen enbart soja som är certifierad enligt RTRS eller ProTerra, alternativt ekologiskt producerad enligt KRAV eller från spårbara odlingsområden som av den svenska Sojadialogen värderats uppfylla kriterierna för ansvarsfull produktion med verifiering av oberoende tredje part.

Råvarumarknaden lever ständigt med information om skördeprognoser, efterfrågan, tillgång till transporter, valutasvängningar. Vi jobbar ständigt med att tolka dessa faktorer för att kunna göra de bästa inköpen och för att kunna erbjuda våra kunder en bra affär.

I den mån vi kan och har tillgång till aktuella råvaror har vi möjlighet att leverera order direkt till kund från fabrik eller leverantör. För vissa av våra råvaror kan vi även erbjuda terminshandel.