I vår evenemangskalender kan du se vad som är på gång hos Lantmännen Lantbruk och Maskin samt medlemsaktiviteter. I kalendern hittar du information om demovisningar, mässor, fältvandringar, medlemsträffar av olika slag och andra event.