Vilket redskap behöver du till ditt lantbruk? Vi har allt från vallmaskiner, såmaskiner och växtskyddssprutor till maskiner för skogen och väg och snö. Helt enkelt allt som behövs för jordbruk, skogsbruk och offentlig verksamhet.

Köp rätt redskap för ditt jordbruk

Du kan ha olika slags verksamhet i ditt lantbruk: vallodling, mjölkproduktion, köttproduktion och spannmålsodling är några exempel. Beroende på din gårds behov finns det olika maskiner att välja på. Odlar du vall eller spannmål behöver du redskap som kultivatorer, harvar, såmaskiner, gödselspridare, växtskyddssprutor, plogar, slåtterkrossar och rundbalspressar. Jobbar du med djurproduktion behöver du utfordringsmaskiner, mixervagnar, djurvagnar, minilastare eller teleskoplastare.

Välj de bästa maskinerna för skogen

I skogsbruket behöver du utöver en bra traktor även skogsvagn och skogskran till exempel. Men även flishugg, vedmaskin och vägsladd kan vara användbart.

Redskap och maskiner för entreprenad

Våra kunder är inte bara lantbrukare utan även kommuner, Försvaret, flygplatser och kyrkogårdsförvaltningar. Grönyteskötsel, väg- och snöskötsel är några områden där våra redskap används av dessa kunder.