Handla diesel och eldningsolja

Från sommaren 2022 erbjuder Lantmännen diesel och eldningsolja i sortimentet.

I ett samarbete med OKQ8 erbjuder Lantmännen Lantbruk dig som kund möjlighet att köpa drivmedel i form av diesel och eldningsolja. Vi kan erbjuda en helhet i växtodlingsaffären och genom att beställa drivmedel hos Lantmännen ges ett tryggt, bekvämt och enkelt alternativ. För medlemmar kommer handeln dessutom att ge möjlighet till återbäring, men handeln kommer inte att räknas in i insatsgrundande omsättning.

Vi erbjuder:

  • Orderdagens pris
  • 30 dagars betalningsvillkor
  • SMS-tjänst med veckovis prisinformation
  • Regelbunden marknadsinformation
  • Ger möjlighet till återbäring

Beställning

För att beställa ringer du direkt till OKQ8:s kundtjänst på Lantmännens eget telefonnummer och uppger ditt kundnummer hos Lantmännen. Priset du får är det som kommunicerats via vår SMS-tjänst för innevarande vecka inklusive eventuella rabatter. Minsta orderkvantitet är 1 000 liter. Mer information om hur du ansluter dig tjänsten hittar du i LM2.

Produkter

301726               Diesel BioZ
Diesel BioZ innehåller 20 % förnybar syntetisk diesel av typen HVO men är utan inblandning av RME (rapsmetyl-ester). Rekommenderas där det finns krav på mycket goda förbränningsegenskaper och låga avgasemissioner. Säljs endast som bulkvara med leverans av tankbil till tank med tankbilskoppling.

301727               GoEasy Diesel
GoEasy Diesel innehåller vårdande tillsatser som har rengörande och smörjande effekt på motor och bränslesystem vilket håller nere bränsleförbrukningen och minskar de farliga utsläppen. Dessutom innehåller den upp till 42 % förnybar diesel.

301728               Eldningsolja E10
Villaoljan avsedd för oljetankar och ledningar placerade inomhus där temperaturen aldrig sjunker under 0ºC.

301729               Eldningsolja E32
Har du en oljetank placerad utomhus, i kallförråd, nedgrävd eller liknande erbjuder vi  E32,  en eldningsolja som tål temperaturer ned till ca -30 ºC.

301730               Eldningsolja miljö
För dig som tänker på miljön har vi en olja med ett svavelinnehåll under 0,05 % och med lägre aromathalt. Ger minimal rök-, sot- och koksbildning. Oljan har goda förbrännings-egenskaper, är köldtålig, och kan användas i både inomhus- och utomhustank.

301736              Diesel MK1 Färgad
Färgad diesel är lågskattad och får endast användas för stationära dieselmotorer typ stenkrossar eller reservaggregat samt fartyg i kommersiell drift och lok.

Mer information om hur du ansluter dig tjänsten hittar du i LM2.