Produkter för såväl hobbyhöns som större produktioner där kvalitet alltid är nyckelordet. Tack vare en tät dialog med våra kunder och med en foderutveckling i världsklass kan vi erbjuda foder som ger god lönsamhet och bra produktionsresultat.

Innovationer som förbättrar fjäderfäproduktionen 

Med ett brinnande intresse för fjäderfä och en lång erfarenhet av foderproduktion applicerar vi ny vetenskap och nya vägar för att nå fram till ännu bättre resultat. Vi använder oss av leverantörer och forskningsinstanser i vår foderutveckling men för att kunna möta marknadens önskemål har vi framför allt  en tät dialog med våra kunder.  

Vi använder oss i allt större utsträckning av moderna tillsatser för att kunna optimera våra foder klimatsmart och precist i förhållande till djurens näringsbehov. När vi tar avstamp i ett nytt foder eller ett nytt tillskott är det alltid med djuret och producenten i fokus. För oss är det viktigt att vara dynamiska och att tillgodose marknadens behov.  

Ett komplett sortiment 

I vår produktportfölj finns ett heltäckande fodersortiment till kyckling, kalkon och värphöns men även till viltfågel. Utöver detta har vi ett brett sortiment för såväl stallhygien som tillskott. Våra tillskott är framtagna för att täcka djurens behov, allt från det unga djurets start i livet till att stötta vid sjukdom eller stress. Med skarpa ögon ligger vi i framkant i att ta fram och erbjuda nya tillskott som främjar djurhälsa och produktion. Vi har förpackningsstorlekar som ger flexibilitet och valmöjligheter. 

Genom att optimera på fler aminosyror, som dessutom tillsätts i ren form, tillgodoser vi kraven hos dagens högpresterande djur på ett optimalt sätt.

Hans Weilefors, Säljchef Pullfor

Konceptägg 

Ett ägg är inte nödvändigtvis bara ett ägg utan kan fyllas med extra näring med hjälp av nya tankars kraft. I nära samarbete med packerierna har vi på Lantmännen en lång tradition av att tillsammans ta fram och utveckla konceptägg. En populär klassiker bland dessa är till exempel ägg berikade med omega 3. 

Ekologiska fjäderfäfoder 

Kvalitet är ett ledord även för våra ekologiska foder, som erbjuds under vårt prefix Sund. Vi har stor erfarenhet av av ekologiska foder för värphöns och kyckling. För att med största möjliga säkerhet garantera foder som ger hög funktion, produktivitet och hälsa, arbetar vi med så bred råvarubas som möjligt. 

Stallhygien 

Att förebygga sjukdom och skapa förutsättningar för bästa produktionsresultat är grundläggande. Vi erbjuder väl dokumenterade produkter för så väl den lilla producenten som den stora. Vårt mål att ha verktygslådan utrustad efter din flocks behov så att det finns möjlighet för handlingskraft när det krävs och vi har flera produkter för att förebygga ohälsa hos din flock. Läs mer om tillskott och stallhygien.

Kvalitativa råvaror och hemtransport

Lantmännen är en stor aktör på råvarumarknaden och har en välfungerande handel. Alla råvaror som används genomgår en noggrann kvalitetskontroll och analyseras för näringsinnehåll innan det används i produktionen, allt för att säkerställa ett smakligt och säkert foder som lever upp till produktionskraven hos våra kunder.

Hållbarhet och miljö är viktigt för oss. Lantmännen har varit medlemmar i RTRS sedan 2005 och var bland de första företagen i världen att börja köpa certifikat från ansvarsfullt producerad soja när de kom ut på marknaden. Sedan 2015 köper Lantmännen enbart soja som är certifierad enligt RTRS eller ProTerra, alternativt ekologiskt producerad enligt KRAV eller från spårbara odlingsområden som av den svenska Sojadialogen värderats uppfylla kriterierna för ansvarsfull produktion med verifiering av oberoende tredje part.

Råvarumarknaden lever ständigt med information om skördeprognoser, efterfrågan, tillgång till transporter, valutasvängningar. Vi jobbar ständigt med att tolka dessa faktorer för att kunna göra de bästa inköpen och för att kunna erbjuda våra kunder en bra affär.

I den mån vi kan och har tillgång till aktuella råvaror har vi möjlighet att leverera order direkt till kund från fabrik eller leverantör. För vissa av våra råvaror kan vi även erbjuda terminshandel.