Frö för det unika nordliga klimatet

Lantmännen är unika i Sverige med att erbjuda svenskförädlade vallväxter framtagna för att passa vårt odlingsklimat. I vårt sortiment finns fröer, vallfröblandningar och fånggrödor.

Vårt avlånga land bjuder på många olika odlingsförhållanden. Lantmännen har en lång tradition och erfarenhet av växtförädling och vi är unika i Sverige med att erbjuda svenskförädlade vallväxter framtagna för att passa det svenska odlingsklimatet. 

Ekologiskt frö

Lantmännen är världens största producent av ekologiskt frö. En stor andel av vårt frö exporteras och Lantmännen är en uppskattad samarbetspartner internationellt. Det finns också ett flertal ekologiska vallfröblandningar i sortimentet. I sortimentet hittar du ekologiska fröblandningar för både norra och södra Sverige, liksom du hittar vallblandingar för ekologiskt bete och intensiv ekologisk grovfoderproduktion. Läs mer i våra tidningar: Inför Grovfoder, Inför Vårsådd samt Eko odlingguide, du hittar dem på Broschyrtorget.

Vallfröblandningar

En vall är en åker bevuxen av vallväxter. Vallväxterna sås oftast på våren och skördas första gången ett år senare och några år framåt. Vanligast är att vallen består av flera arter i så kallade vallfröblandningar: noggrannt avvägda blandningar av olika sorters gräs och bajlväxter. Vallen skördas oftast i form av hö eller grönmassa som blir ensilage och används främst som grovfoder till djur. Det finns många olika typer av vallväxter där olika sorters gräs och baljväxter är de vanligaste. Vallfröblandningarnas sammansättning anpassas efter Sveriges varierande klimatet från söder till norr och sortimentet är brett.

Vallväxterna kan sås i renbestånd om de till exempel odlas för att bli framtida utsäde.

Fånggrödor och mellangrödor

Fånggrödor och mellangrödor odlas för att minska kväveläckage och bevara markens bördighet. Flera arter gynnar dessutom pollinerandeinsekter och bidrar till biologiskmångfald.

Oljerättika som mellangröda