Spannmålsavtal skapar trygghet

Alla spannmålsodlare vet att marknaden rör mycket på sig under ett växtodlingsår och vi vet att en väl genomtänkt försäljningsstrategi ger kontroll över den stora prisvariationen.

Tänk efter före och tjäna mera

Genom att tillhandahålla flera olika avtalsmodeller hjälper vi lantbrukare att säkra sina spannmålspriser på kort eller lång sikt och därmed att sprida riskerna i sin spannmålsaffär. Våra spannmålsavtal ger kunden själv möjlighet att utforma sin försäljningsstrategi utefter önskad nivå av risk eller säkerhet och på så vis skapa en  större trygghet. Som stöd finns våra erfarna säljare som har bra koll på marknaden och dess svängningar och som därmed kan guida kunden till en strategi som passar just denne.

I en marknad som rör sig upp och ned är det a och o att ha en genomtänkt försäljningsstrategi på gårdsnivå.

Mikael Jeppsson, Spannmålschef

Lantmännens spannmålsavtal

Terminsavtal

Terminsavtal passar lantbrukaren som i förväg vill veta vad denne får betalt. Lantbrukaren säljer hela eller delar av sin spannmål till ett fast pris och leverans av spannmålen under en viss period. På detta sätt kan lantbrukaren säkra sig mot en eventuell nedgång i marknaden.

Poolavtal

Vi kan spannmålsaffärer! Med ett poolavtal bevakar vi marknaden dagligen och gör löpande försäljningar av våra kunders spannmål, med målet att nå ett så högt pris som möjligt. Genom att ha viss spannmålsvolym i ett poolavtal kan lantbrukaren effektivt sprida riskerna i sin spannmålsaffär.

Spotavtal

Ett spotavtal passar den lantbrukare som vill vänta med att teckna avtal till dess att man är redo att leverera sin spannmål. Det kan vara spannmål som ännu inte är skördad, eller spannmål som redan har skördats. Sedan levererar lantbrukaren sin spannmål till Lantmännen inom den avtalade leveransperioden.

Depåavtal

För lantbrukaren som tror på högre spannmålspriser framöver och inte vill säkra sitt pris innan denne levererar sin spannmål, är depåavtal en bra möjlighet. Lantbrukaren skriver ett depåavtal med oss, levererar sin spannmål och sedan säkrar lantbrukaren själv priset via spotavtal när kunden så önskar.

Spontanleverans

Vill man inte teckna något avtal alls i förväg kan våra kunder spontanleverera sin spannmål. Spontanleverans är ett bra alternativ för den som inte på förhand vill förbinda sig att leverera en viss kvantitet och samtidigt vill få aktuellt marknadspris.

Tilläggstjänster för ökad trygghet

Torkavtal

Vissa år är blötare än andra, och då kan det vara bra att ha ett torkavtal där man på förhand säkrar kostnaden för att torka sin spannmål. Ett torkavtal passar bra för lantbrukare som saknar egen tork eller för den som vill komplettera sin kapacitet under skörd.

Spannmålsförskott

I lantbruket är det ofta stort tidsspann mellan utgifter och inkomster. Man skördar bara en gång per år medan man löpande köper insatsvaror. Spannmålsförskott är en tjänst för kunder som har tecknat ett spot- eller terminsavtal för leverans längre fram i tiden men som vill ha betalningen för sin vara innan leveransen sker.

Teckna avtal

Är du intresserad av att teckna avtal med oss? Våra säljare hjälper dig gärna att hitta rätt i valet av avtal som passar just dig. Du kan också teckna avtal genom att logga in på LM2 eller genom att kontakta kundtjänst på telefon 0771-111 222.

Skaffa dig koll med våra digitala spannmålstjänster

I vår digitala portal LM2 finns bland annat prisbevakning där kunden kan hålla koll på när priset når en viss nivå och marknadsnoteringar där man med bara några minuters fördröjning kan följa olika grödor, råvaror och terminer på franska börsen MATIF och på Chicago Board Of Trade. I LM2 finns också dagsaktuella spannmålspriser. Lantmännen erbjuder den unika möjligheten att via LM2 handla spannmål finansiellt. Här kan du läsa mer om LM2.