Unikt nordiskt samarbete ska minska klimatpåverkan från lantbruksplast med 30 procent

Genom en unik satsning tar nu tre stora nordiska aktörer täten för att tillsammans med Trioworld minska klimatpåverkan från lantbruksplast. Det strategiska klivet kommer att innebära en reducerad mängd nyproducerad plast och därmed en minskning av koldioxidutsläppen med en tredjedel.

År 2025 skall svenska Lantmännen, norska Felleskjøpet och danska Hornsyld Købmandsgaard ersätta hela Trioworlds sortiment av sträckfilm, som används till balensilering, med produkter producerade av minst 30 procent återvunnet material. Det återvunna materialet är lantbruksplast som lantbrukare lämnat in för återvinning.

– Genom att ta det här initiativet, kan vi tillsammans med våra kunder minska lantbrukets klimatpåverkan. Jag skulle säga att satsningen innebär att vi ligger två steg före jämfört med andra länder inom EU. En spännande resa har startat och det utan att kompromissa med ensilagekvaliteten, säger Poul Møller på Hornsyld Købmandsgaard.

Aktörerna i samarbetet har redan tagit ett viktigt kliv mot en mer hållbar plastanvändning genom att erbjuda en tunnare sträckfilm, och sortimentet av plansilofolie består redan idag till stor del av återvunnet material. Resan mot 2025 års mål har börjat och under 2023 kommer en stor del av den tjockare filmen bestå av återvunnet material.

– Ensilageplast har länge samlats in och återvunnits, men har tidigare enbart kunna användas till plastprodukter med lägre kvalitetskrav. Det stora i det här är att använd sträckfilm nu återvinns och blir ett nytt högvärdigt material, utan att kvaliteten påverkas. Därmed kan lantbrukaren, genom att byta till en produkt med samma kvalitet och som används på samma sätt som den vanliga filmen, reducera klimatpåverkan avsevärt, säger Jan Håvard Kingsrød, produktchef på Felleskjøpet.

Hanteringen och produktionen av lantbruksplasten sker på Trioworlds anläggning i Smålandsstenar. Sortimentet med återvunnen råvara går under namnet Triowrap Loop, är RecyClass-certifierat och håller samma höga kvalitet och hanteras på samma sätt vid inplastning som nuvarande produkter, men med cirka 30 procent lägre klimatpåverkan.

– Denna unika inriktning ligger väl i linje med Lantmännens hållbarhetsarbete som bland annat innefattar de strategiska målen att ersätta nyproducerad, fossilbaserad plast med återvunna och förnybara material till 2030. Därtill behöver vi förbättra effektiviteten i vår plastkonsumtion genom bland annat minskad tjocklek på produkterna och att plasten vi använder skall vara helt återvinningsbar. I Lantmännens rapport ”Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött” från 2021 identifierades lantbruksplasten som en potential för att nå ett fossilfritt jordbruk där vi nu tar ett stort kliv framåt genom att övergå till produkter med återvunnet material, säger Helena Häggblad, produktchef för specialvaror på Lantmännen.

För mer information kontakta: 

Helena Häggblad, produktchef specialvaror, Lantmännen Lantbruk
Tel: +46105561211
E-post: helena.haggblad@lantmannen.com