Vi har redskapen för att klippa gräs, sly och grenar.

Om det så är klippning i slänter, plana gräsmattor, längs med vägkanter eller åkern så hittar du ett stort utbud hos oss. Vi säljer bland annat slagklippare, armklippare, kättingröjare, lövblås och lövsug. Våra varumärken är Dragone, Herder, Ilsbo by Tokvam, Kuhn, Noremat och Votex.