Ilsbo M

llsbo by Tokvams mekaniska kättingröjare är mycket lämpliga för borttagning av sly och buskar upp till 100 mm och lång grästillväxt runt återkanterna och skogsvägar.

Mer information