Kuhn RM Mulcher

Kraven på slagklippare avsedda för användning i lantbruket och för underhåll av grönytor varierar beroende på växtmaterial, rådande förhållanden och användarnas krav. KUHN's breda utbud av robusta slagklippare till lantbruk och landskapsskötsel täcker praktiskt taget varje situation. Modellerna har utvecklats med fokus på två stora utmaningar: lång livslängd och hög klippkvalitet.