Ilsbo H

Ilsbo by Tokvams H-serie är hydrauldrivna röjaggregat avsedda för kranspetsmontage.

Mer information