Här kan du läsa och beställa Lantmännen Lantbruks aktuella trycksaker. Leverans sker normalt inom en vecka. När du behöver en broschyr, handbok, tidning eller annat informationsmaterial om exempelvis våra odlingstrategier, råd eller avtal. 

Inför_Höstsådd_2024.pdf

Inför Höstsådd 2024 Bookmark

I Inför Höstsådd presenterar vi höstens sortiment av utsäde, vallfrö och fång- och mellangrödor som är noga utvalt utifrån de olika förutsättningar och önskemål som finns på våra kunders gårdar. Att göra sin vallinsådd på sensommaren eller hösten ökar i popularitet, vi presenterar några råd hur du lyckas med din höstetablering och får en kraftfull vall året efter.

Odla_2024.pdf

Odla 2024 Bookmark

Fälthandboken Odla 2024 innehåller allt du behöver veta om odling av stråsäd, oljeväxter, trindsäd, vall, frövall, fodermajs, potatis, sockerbetor och frilandsodling av grönsaker. Lantmännens odlingsstrategier innehåller odlingskompetens i framkant och är testade i Lantmännens strategiförsök under verkliga förhållanden. Allt inom växtskydd, gödsling och kalkning. Din fälthandbok för råd och lyckade växtskyddsstrategier 2024. Odla finns även digitalt på https://odla.lantmannenlantbruk.se

Inför Skörd_2024.pdf

Inför Skörd Bookmark

2024 upplaga av Inför Skörd. Du hittar våra villkor och avtalsmöjligheter jämte uppgifter om mottagningsplatser och allt annat du behöver för att leverera och sälja spannmål till Lantmännen. Konventionell, ekologisk spannmål och konceptgrödor: här hittar du alla regler och möjligheter för din försäljning.

Lantmännen_Strategiförsök_2023.pdf

Lantmännen Strategiförsök 2023 Bookmark

Lantmännens strategiförsök är fältförsök där Lantmännens framtida strategier testas. Vi säkerställer därmed att vi har effektiva strategier och att de är lönsamma för våra kunder.

Infor Grovfoder 2024_webb_uppslag.pdf

Inför Grovfoder 2024 Bookmark

Detta är 2024 års version av Lantmännens "Inför Grovfoder" där vi samlar vårt sortiment och våra bästa tips för en framgångsrik grovfoderstrategi. Denna tidning innehåller både konventionella och ekologiska vallfröblandningar och vårt sortiment inom ensileringsmedel, plast, nät och garn. Årets upplaga har extra stort fokus på hållbar plast och på fördelarna med en komprimator.

Inför Vårsådd 2024.pdf

Inför Vårsådd 2024 Bookmark

I Inför Vårsådd hittar du ett brett sortiment av konventionellt och ekologiskt vårutsäde och vallfröblandningar som hjälper dig att optimera din produktion, noga utvalda utifrån de olika förutsättningar och önskemål som finns på våra kunder gårdar. Bland annat presenteras nyheten vårkorn Lexy, Sveriges nästa stora maltkornssort samt Dante som är en rykande färsk rödklöver. Mycket är förädlat i vår egen regi och har förökats i Sverige. Du hittar också vårt sortiment av fång- och mellangrödor samt majs. Läs Inför Vårsådd här eller beställ ett eget pappersexemplar hem till dig av Inför Vårsådd 2024.

Lantmannen_Odla_Eko_2023.pdf

Odla Eko 2023 Bookmark

Det är är 2023 års upplaga av Eko. Lantmännens handbok i ekologiskt lantbruk. Oavsett om du är ny eller erfaren inom ekologisk odling, kommer du att ha användning för den här handboken. Här har våra experter inom växtodling, odlingsrådgivning, foder och djurhållning bidragit med aktuell kunskap, nya erfarenheter och aktuella försöksresultat ifrån 2022 års Strategiförsök för ekologisk odling.

Spannmålspriser-så funkar det_webb.pdf

Spannmålsprissättning - så funkar det! - SLUT i lager Bookmark

<<<<< Broschyren är slut i lager men kan läsas digitalt via pdf:en.>>>>> En fördjupning i hur vi räknar fram odlarpriser, var marknadspriserna skapas och den finansiella spanmålsmarknaden. Denna broshyr är skapad för dig som vill lära dig allt om prissättning av spannmål, förstå hur spannmålsmarknaden fungerar och som vill ha de rätta verktygen för att sälja din spannmål till bästa pris.

Sprutjournalen

Sprutjournalen Bookmark

Vi på Lantmännen vill gärna hjälpa dig så att vardagen blir smidig. Vår sprutjournal har ett tåligt omslag och tydliga tabeller att fylla i.

Lantmännen Rengöring och Desinfektion-Stallhygien.pdf

Rengöring och desinfektion Bookmark

Rena djurstallar är grundläggande för en god produktion. Här presenterar vi vårt utbud av produkter för effektiv rengöring och hur du använder dem på bästa sätt.

Effektguide-mineraler_till_not_och_far.pdf

Mineralguide - mineraler till nöt och får Bookmark

I den här foldern guidar vi dig till rätt mineraler till nöt och får.

Allt-for-not_2023_2024.pdf

Allt för nöt Bookmark

Vi tror på att samla erfarenhet och kunskap för att möta framtidens behov med rätt produkter. Vi investerar kunskap i produkter och strategier därefter säkerställer vi deras funktion i försök. På så vis får du ut mesta möjliga av vårt utvecklingsarbete.

Satsa_pa_kalven.pdf

Satsa på kalven Bookmark

<<<<< Denna broschyr går inte att beställa utan läses som pdf eller skrivs ut på din skrivare. >>>>> Satsa på kalven - Fakta och råd om kalvuppfödning.

Lantmannen_Allt_for_Far_och_Lamm.pdf

Allt för Får & Lamm Bookmark

Vi har ett heltäckande sortiment där vi erbjuder de bästa lösningarna till får- och lammproducenter i alla storlekar och inriktningar. Vårt breda fodersortiment stöttar ditt arbete för en lönsam och hållbar produktion och i denna broschyr hittar du årets sortiment. Här finns foder för alla produktionsmodeller och våra kunniga säljare kan tillsammans med dig ta fram lösningar som passar just dina förutsättningar.

Smågrisfoder 2023.pdf

Smågrisfoder Bookmark

Den bästa start en gris kan få! Den 12 oktober 2023 presenterade Lantmännen sitt nya smågrissortiment. Sortimentet inkluderar nya foder, foder som tas bort och inte minst en varsam uppdatering av storsäljande trotjänare. I broschyren hittar du, förutom info om våra produkter, info om de viktiga nyhetern kring en bredare råvarusammansättning, vitaminer, antioxidanter och rena aminosyror.

Piggfor syrabroschyr.pdf

Syratillsatser för gris Bookmark

Syratillsats är en god hjälp för att kontrollera oönskade mikroorganismerna i vatten och blötfoder. I blötfoder har syran en konserverande effekt. Fodret blir smakligt med ett stabilt näringsinnehåll. Ta del av vår syraportfölj.

Tillskott i grisproduktion.pdf

Tillskott i grisproduktion Bookmark

I denna broschyr hittar du allt du behöver veta om tillskott och desinfektion till grisar. Utöver produktinformation får du mängder av tips och råd om användning av tillskott och desinfektion under alla produktionsstadier.

Omega suggfoder_broschyr 2022_webb.pdf

Omega suggfoder Bookmark

<<<<< Broschyren är slut i lager men kan läsas digitalt via pdf:en.>>>>> Omega suggfoder - för suggor i tiden. Vi ställer mycket höga krav på dagens moderna sugga. Hon ska föda och sköta många friska grisar, mjölka bra för att ge en hög kulltillväxt utan att själv tappa i hull och sedan snabbt bli dräktig igen. Vi på Lantmännen bidrar med foder som ska fungera optimalt i alla suggans faser.

Delta_slaktgrisfoder.pdf

Delta slaktgrisfoder - SLUT i lager Bookmark

<<<<< Broschyren är slut i lager men kan läsas digitalt via pdf:en.>>>>> Lantmännens sortiment för slaktgrisar är moderna och flexibla foder i enlighet med de senaste rönen och avelsmaterialen. Nyheter är att vi lanserar fler faser i vårt foderprogram. Med tillgång till fler aminosyror kan vi höja prestandan utan att höja proteinhalten. Våra koncentrat har blivit mer koncentrerade och därmed mer kostnadseffektiva. Vi fortsätter att använda oss av organiskt selen så att dagens snabbväxande grisar kan tillgodogöra sig detta viktiga spårämne effektivt.

Piggfor SUND.pdf

Piggfor SUND Bookmark

Vi kan erbjuda ett komplett sortiment ekologiska foder som passar till både KRAV och EU-ekologisk produktion. Foder som ger friska och starka djur med hög produktion och hållbarhet. Det säkrar vi genom noggrant utvalda råvaror med känt ursprung och högt näringsinnehåll.

Ge järnet.pdf

Ge järnet Bookmark

Järn är ett livsviktigt näringsämne för den nyfödda smågrisen eftersom den förbrukar sitt medfödda järnförråd redan första levnadsveckan. Suggans mjölk innehåller mycket litet järn och det är därför nödvändigt att ge smågrisen en komplettering. Här kan du läsa om Lantmännens strategi för järntillskott.

Porcolac.pdf

Porcolac Bookmark

Porcolac Extra är en mjölkersättning som har tagits fram för att stötta smågrisarna efter födseln och under avvänjningen. Porcolac Extra är en premiumprodukt som ges till grisar under 2 olika perioder. I den här broschyren får du både råd och betryggande studieresultat.

Lantmännen_Pullfor_tillskott.pdf

Pullfor tillskott Bookmark

Säkra ditt resultat redan från start! Tillskott kan vara fördelaktiga att använda både i förebyggande syfte och som verktyg att ta till vid utmaningar i flocken. Genom ett förebyggande arbete så minskar risken inte bara för större utmaningar utan man ökar också förutsättningarna för färre mindre störningar som påverkar produktiviteten och din lönsamhet. I denna folder hittar du olika typer av tillskott som vi tror ger dina fåglar de bästa förutsättningarna.

Lantmännens_foder_för_hobbyhöns_2023.pdf

Lantmännens foder för hobbyhöns Bookmark

<<<<< Broschyren är slut i lager men kan läsas digitalt via pdf:en.>>>>> I Lantmännens foder för hobbyhöns hittar du hela Lantmännen sortiment inom foder för hobbyhöns och andra hobbyfåglar såsom kalkon och fasan. Du kan även lära dig om fodrets uppbyggnad och annan matnyttig information om höns och hur man tillgodoser deras behov.

Projekt_Destinato_2022_150dpi.pdf

Projekt Destinato - Säkra medarbetare, nöjda kunder och ett strukturerat arbetssätt Bookmark

Det är nu över två år sedan projekt Destinato startades upp – ett strategi- och förbättringsprogram med målet att öka effektiviteten och produktiviteten inom Operations. Broschyren beskriver vad den uppdaterade strategin innebär och varför den är viktig för att nå divisionens övergripande mål.

Projekt_Destinato_fokusområden2023_webb.pdf

Destinato - fokusområden och åtgärder Bookmark

Destinato är ett strategi- och förbättringsprogram som syftar till att öka effektiviteten och produktiviteten inom Operations samtidigt som arbetsmiljön förbättras. För närvarande pågår över 200 aktiviteter som alla är en del av det systematiska förbättringsarbetet. Varje år utarbetas en ny plan, och här presenteras aktiviteter och fokusområden som gäller för perioden 2024–2026.

Säker_Spannmål.pdf

Säker spannmål Bookmark

<<<<< Denna broschyr går inte att beställa utan läses som pdf eller skrivs ut på din skrivare.>>>>> Här hittar du Lantmännens riktlinjer och rutiner för hur torkning och hantering ska gå till.Syfte och mål är att kvaliteten ska säkras och att Lantmännens kunder ska få en trygg och bra produkt.

Infoblad Torka Komplett Grov Galant Grov_2022_web.pdf

Torka och grovfoder Bookmark

<<<<< Denna broschyr går inte att beställa utan läses som pdf eller skrivs ut på din skrivare.>>>>> Det extremt torra vädret har gjort att risken för grovfoderbrist ökat i landet. Många gårdar hade dessutom redan från början ont om grovfoder och har redan behövt öppna sina silos för att få fram grovfoder till djuren. Att tidigt hushålla med reserverna kan vara en viktig strategi för att undvika grovfoderbrist under senare delen av stallsäsongen.

värmestress.pdf

Värmestress hos mjölkkor Bookmark

<<<<< Denna broschyr går inte att beställa utan läses som pdf eller skrivs ut på din skrivare.>>>>> Under heta sommardagar kan både fettprocent och mjölkproduktionen sjunka. Utöver detta kan celltal och risken för mastit öka. Värmestress påverkar även fertiliteten negativt med sämre brunster och nedsatt dräktighet. I den här foldern har vi samlat alla våra bästa knep för att hjälpa mjölkkorna genom den varma årstiden.

Sortimentsguide Sackat foder.pdf

Sortimentsguide - Säckat foder Bookmark

<<<<<OBS! Denna trycksak finns endast digitalt att ladda ned som pdf. >>>>> Vår uppdaterade sortimentsguide för säckat foder till samtliga djurslag.

Ammoniumnitrat_informationsfolder.pdf

Hantering och lagring av ammoniumnitrat Bookmark

<<<<< Denna broschyr går inte att beställa utan läses som pdf eller skrivs ut på din skrivare.>>>>> I denna broschyr finns ett urval av krav och rekommendationer från olika myndigheter kring hantering av ammoniumnitrat.

Här gör du din beställning, antingen som företagskund eller som privatperson. Beställningen är kostnadsfri. 

Vid beställning till företagsadress - fyll i nedan:

Här gör du din beställning, antingen som företagskund eller som privatperson. Beställningen är kostnadsfri. 

Vid beställning till företagsadress - fyll i nedan:

Vid beställning som privatperson - fyll i fälten nedan:

Vid beställning som privatperson - fyll i fälten nedan: