Här kan du läsa och beställa Lantmännen Lantbruks aktuella trycksaker. Leverans sker normalt inom en vecka. När du behöver en broschyr, handbok, tidning eller annat informationsmaterial om exempelvis våra odlingstrategier, råd eller avtal. 

Infor_Hostsadd_2023_Uppslag_Interactive.pdf

Inför Höstsådd 2023 Bookmark

I Inför Höstsådd presenterar vi höstens sortiment av utsäde (konvetionellt och ekologiskt) som är noga utvalt utifrån de olika förutsättningar och önskemål som finns på våra kunders gårdar. Bland annat presenteras kvarnvetet Kask och några spännande nyheter bland höstrapsen. Här hittar du också vårt sortiment av fång- och mellangrödor.

Odla_2023-Interactive_Uppslag.pdf

Odla 2023 Bookmark

Fälthandboken Odla 2023 innehåller allt du behöver veta om odling av stråsäd, oljeväxter, trindsäd, vall, frövall, fodermajs, potatis, sockerbetor och frilandsodling av grönsaker. Lantmännens odlingsstrategier innehåller odlingskompetens i framkant och är testade i Lantmännens strategiförsök under verkliga förhållanden. Allt inom växtskydd, gödsling och kalkning. Din fälthandbok för råd och lyckade växtskyddsstrategier 2023. Odla finns även digitalt på https://odla.lantmannenlantbruk.se

Inför Skörd 2023_web.pdf

Inför skörd Bookmark

Här är 2023 års upplaga av Inför skörd. Du hittar våra villkor och avtalsmöjligheter jämte uppgifter om mottagningsplatser och allt annat du behöver för att leverera och sälja spannmål till Lantmännen. Konventionell, ekologisk spannmål och konceptgrödor: här hittar du alla regler och möjligheter för din försäljning.

Lantmannen_Strategiforsok_2022-150dpi-Sidor.pdf

Rapport Strategiförsöken 2022 Bookmark

Lantmännens strategiförsök är fältförsök där Lantmännens framtida strategier testas. Vi säkerställer därmed att vi har effektiva strategier och att de är lönsamma för våra kunder.

Lantmannen_Odla_Eko_2023.pdf

Odla Eko 2023 Bookmark

Det är är 2023 års upplaga av Eko. Lantmännens handbok i ekologiskt lantbruk. Oavsett om du är ny eller erfaren inom ekologisk odling, kommer du att ha användning för den här handboken. Här har våra experter inom växtodling, odlingsrådgivning, foder och djurhållning bidragit med aktuell kunskap, nya erfarenheter och aktuella försöksresultat ifrån 2022 års Strategiförsök för ekologisk odling.

Infor_Grovfoder_2023-Interaktiv_Uppslag.pdf

Inför Grovfoder 2023 - SLUT i lager Bookmark

<<<<< Broschyren är slut i lager men kan läsas digitalt via pdf:en.>>>>> Detta är 2023 års version av Lantmännens "Inför Grovfoder" där vi samlar vårt sortiment och våra bästa tips för en framgångsrik grovfoderstrategi. Denna tidning innehåller både konventionella och ekologiska vallfröblandningar och vårt sortiment inom ensileringsmedel, plast, nät och garn. Årets upplaga har extra stort fokus på hållbar plast!

Infor_Varsadd_2023-150dpi.pdf

Inför Vårsådd 2023 Bookmark

I Inför Vårsådd hittar du ett brett sortiment av konventionellt och ekologiskt vårutsäde och vallfröblandningar som hjälper dig att optimera din produktion. Mycket är förädlat i vår egen regi och har förökats i Sverige. Du hittar också vårt sortiment av mellangrödor, majs och intressanta artiklar. Läs här eller beställ ett eget pappersexemplar av Inför Vårsådd 2023.

Spannmålspriser-så funkar det_webb.pdf

Spannmålsprissättning - så funkar det! - SLUT i lager Bookmark

<<<<< Broschyren är slut i lager men kan läsas digitalt via pdf:en.>>>>> En fördjupning i hur vi räknar fram odlarpriser, var marknadspriserna skapas och den finansiella spanmålsmarknaden. Denna broshyr är skapad för dig som vill lära dig allt om prissättning av spannmål, förstå hur spannmålsmarknaden fungerar och som vill ha de rätta verktygen för att sälja din spannmål till bästa pris.

Sprutjournalen

Sprutjournalen Bookmark

Vi på Lantmännen vill gärna hjälpa dig så att vardagen blir smidig. Vår sprutjournal har ett tåligt omslag och tydliga tabeller att fylla i.

Rengöring och desinfektion.pdf

Rengöring och desinfektion Bookmark

Rena djurstallar är grundläggande för en god produktion. Här presenterar vi vårt utbud av produkter för effektiv rengöring och hur du använder dem på bästa sätt.

Allt för Får och lamm.pdf

Allt för får och lamm Bookmark

Vi tror på att samla erfarenhet och kunskap för att möta framtidens behov med rätt produkter. Därför investerar vi kunskap i produkter och strategier och därefter säkerställer vi deras funktion i försök. På så vis får du ut det mesta möjliga av vår kompetens och vårt nytänkande!

Effekt mineralguide_uppdaterad2023.pdf

Effektguide - mineraler till nöt och får Bookmark

<<<<< Broschyren är slut i lager men kan läsas digitalt via pdf:en.>>>>> I den här foldern guidar vi dig till rätt mineraler till nöt och får.

Allt för nöt_2022_2023_web.pdf

Allt för nöt Bookmark

Vi tror på att samla erfarenhet och kunskap för att möta framtidens behov med rätt produkter. Vi investerar kunskap i produkter och strategier därefter säkerställer vi deras funktion i försök. På så vis får du ut mesta möjliga av vårt utvecklingsarbete.

Tillskott_nöt_2017.pdf

Tillskott Nöt Bookmark

Ett vässat tillskottsprogram under perioden tre veckor före till tre veckor efter kalvning lägger grunden för en framgångsrik laktation och är en tydlig väg till stärkt lönsamhet. I denna broschyr ges tips på hur man bäst laddar upp inför laktationen.

Satsa_pa_kalven.pdf

Satsa på kalven Bookmark

I den här broschyren hittar du fakta och råd om kalvuppfödning. Hur du planerar för hög lönsamhet i ditt mjölkföretag och alla produkter Lantmännen har att erbjuda till kalvar. Vi presenterar dessutom två utfodringsmodeller som hjälper dig att lyckas i din kalvuppfödning.

Fokus på kalvhälsa.pdf

Fokus på kalvhälsa Bookmark

För att skapa en lönsam kalvuppfödning gäller det att hålla kalvarna friska. Ungefär tio procent av alla kalvar drabbas av diarré och nästan lika många av lunginflammation. Utfodring med råmjölk är därför av största vikt. God stallmiljö och hygien tillsammans med en välplanerad utfodringsstrategi ger rätt förutsättning för god hälsa.

Piggfor syrabroschyr.pdf

Syratillsatser för gris Bookmark

Syratillsats är en god hjälp för att kontrollera oönskade mikroorganismerna i vatten och blötfoder. I blötfoder har syran en konserverande effekt. Fodret blir smakligt med ett stabilt näringsinnehåll. Ta del av vår syraportfölj.

Tillskott i grisproduktion.pdf

Tillskott i grisproduktion Bookmark

I denna broschyr hittar du allt du behöver veta om tillskott och desinfektion till grisar. Utöver produktinformation får du mängder av tips och råd om användning av tillskott och desinfektion under alla produktionsstadier.

Omega suggfoder_broschyr 2022_webb.pdf

Omega suggfoder Bookmark

Omega suggfoder - för suggor i tiden. Vi ställer mycket höga krav på dagens moderna sugga. Hon ska föda och sköta många friska grisar, mjölka bra för att ge en hög kulltillväxt utan att själv tappa i hull och sedan snabbt bli dräktig igen. Vi på Lantmännen bidrar med foder som ska fungera optimalt i alla suggans faser.

Delta_slaktgrisfoder.pdf

Delta slaktgrisfoder - SLUT i lager Bookmark

<<<<< Broschyren är slut i lager men kan läsas digitalt via pdf:en.>>>>> Lantmännens sortiment för slaktgrisar är moderna och flexibla foder i enlighet med de senaste rönen och avelsmaterialen. Nyheter är att vi lanserar fler faser i vårt foderprogram. Med tillgång till fler aminosyror kan vi höja prestandan utan att höja proteinhalten. Våra koncentrat har blivit mer koncentrerade och därmed mer kostnadseffektiva. Vi fortsätter att använda oss av organiskt selen så att dagens snabbväxande grisar kan tillgodogöra sig detta viktiga spårämne effektivt.

Alfa smågrisfoder broschyr 4 sidor_190412.pdf

Alfa Smågrisfoder Bookmark

Den bästa start en gris kan få - Alfa Smågrisfoder. Bra smågrisfoder är en framgångsfaktor, men det kanske viktigaste fodret i smågrisproduktionen är fodret till den digivande suggan. En sugga som mjölkar bra föder fram tunga smågrisar som har goda möjligheter att klara avvänjningen bra. Med våra smågrisfoder redan från start i BB, bra utfodringsrutiner och skötsel finns de bästa förutsättningar att smågrisens resa från födsel till slaktgrisstallet blir både bekymmersfri och effektiv.

Piggfor SUND.pdf

Piggfor SUND Bookmark

Vi kan erbjuda ett komplett sortiment ekologiska foder som passar till både KRAV och EU-ekologisk produktion. Foder som ger friska och starka djur med hög produktion och hållbarhet. Det säkrar vi genom noggrant utvalda råvaror med känt ursprung och högt näringsinnehåll.

Ge järnet.pdf

Ge järnet Bookmark

Järn är ett livsviktigt näringsämne för den nyfödda smågrisen eftersom den förbrukar sitt medfödda järnförråd redan första levnadsveckan. Suggans mjölk innehåller mycket litet järn och det är därför nödvändigt att ge smågrisen en komplettering. Här kan du läsa om Lantmännens strategi för järntillskott.

Porcolac.pdf

Porcolac Bookmark

Porcolac Extra är en mjölkersättning som har tagits fram för att stötta smågrisarna efter födseln och under avvänjningen. Porcolac Extra är en premiumprodukt som ges till grisar under 2 olika perioder. I den här broschyren får du både råd och betryggande studieresultat.

Pullfor värp.pdf

Pullfor värp Bookmark

Vi kan stolt presentera ett brett sortiment anpassat till dina hönor. Ur vår stora produktportfölj hittar du foder som passar dig och din produktion. Vi sätter kvaliteten i första rummet för att säkerställa rätt värden och högt näringsinnehåll.

Pullfor kyckling.pdf

Pullfor kyckling Bookmark

I Lantmännens breda kycklingfodersortiment har vi tagit hänsyn till kycklingens behov och ger dig möjligheten att välja det foder som passar din produktion och din ekonomi bäst. Vi har färdigfoder och kompletteringsfoder för all typ av kycklingproduktion.

Projekt_Destinato_2022_150dpi.pdf

Projekt Destinato - Säkra medarbetare, nöjda kunder och ett strukturerat arbetssätt Bookmark

Det är nu över två år sedan projekt Destinato startades upp – ett strategi- och förbättringsprogram med målet att öka effektiviteten och produktiviteten inom Operations. Broschyren beskriver vad den uppdaterade strategin innebär och varför den är viktig för att nå divisionens övergripande mål.

Säker_Spannmål.pdf

Säker spannmål Bookmark

<<<<< Denna broschyr går inte att beställa utan läses som pdf eller skrivs ut på din skrivare.>>>>> Här hittar du Lantmännens riktlinjer och rutiner för hur torkning och hantering ska gå till.Syfte och mål är att kvaliteten ska säkras och att Lantmännens kunder ska få en trygg och bra produkt.

Infoblad Torka Komplett Grov Galant Grov_2022_web.pdf

Torka och grovfoder Bookmark

<<<<< Denna broschyr går inte att beställa utan läses som pdf eller skrivs ut på din skrivare.>>>>> Det extremt torra vädret har gjort att risken för grovfoderbrist ökat i landet. Många gårdar hade dessutom redan från början ont om grovfoder och har redan behövt öppna sina silos för att få fram grovfoder till djuren. Att tidigt hushålla med reserverna kan vara en viktig strategi för att undvika grovfoderbrist under senare delen av stallsäsongen.

värmestress.pdf

Värmestress hos mjölkkor Bookmark

<<<<< Denna broschyr går inte att beställa utan läses som pdf eller skrivs ut på din skrivare.>>>>> Under heta sommardagar kan både fettprocent och mjölkproduktionen sjunka. Utöver detta kan celltal och risken för mastit öka. Värmestress påverkar även fertiliteten negativt med sämre brunster och nedsatt dräktighet. I den här foldern har vi samlat alla våra bästa knep för att hjälpa mjölkkorna genom den varma årstiden.

Sortimentöversikt fjäderfä - FINAL.pdf

Pullfor - Sortimentöversikt Fjäderfä Bookmark

<<<<<OBS! Denna trycksak finns endast digitalt att ladda ned som pdf. >>>>>

Sortimentsguide Sackat foder.pdf

Sortimentsguide - Säckat foder Bookmark

<<<<<OBS! Denna trycksak finns endast digitalt att ladda ned som pdf. >>>>> Vår uppdaterade sortimentsguide för säckat foder till samtliga djurslag.

Ammoniumnitrat_informationsfolder.pdf

Hantering och lagring av ammoniumnitrat Bookmark

<<<<< Denna broschyr går inte att beställa utan läses som pdf eller skrivs ut på din skrivare.>>>>> I denna broschyr finns ett urval av krav och rekommendationer från olika myndigheter kring hantering av ammoniumnitrat.

Här gör du din beställning, antingen som företagskund eller som privatperson. Beställningen är kostnadsfri. 

Vid beställning till företagsadress - fyll i nedan:

Vid beställning som privatperson - fyll i fälten nedan: