Kundundersökning till dig som köpt en ny Fendt eller Valtra

Lantmännen Maskin genomför just nu en kundundersökning efter leverans av ny Valtra-/Fendttraktor, alternativt ny Fendttröska samt efter utvalda verkstadsbesök.

Syftet med undersökningen är att mäta kundnöjdheten i samband med köp av traktor, tröska samt upplevelsen av verkstadsbesöket. Undersökningen är frivillig och tar bara ett par minuter att besvara och inbjudningsbrevet skickas via sms. Ipsos, som utför denna undersökning på uppdrag av Lantmännen Maskin, är ett oberoende marknadsundersökningsinstitut.

Om du har frågor till undersökningen när du tar emot den, är du välkommen att kontakta Ipsos på LM-admin@ipsos.com.