OatFrontiers - spännande projekt för ökad odling av havre

Vi på växtförädlingen medverkar i många olika projekt för att driva förädlingsarbetet framåt. Ett nytt havreprojekt har precis startat där syftet är att kunna öka odlingen av havre i den norra delen av Skandinavien samt på Island och västra Irland.