RME - förnybart bränsle

Svenskt jordbruk anses idag vara ett av världens mest hållbara, men vi står ständigt inför nya utmaningar. Samtidigt som vi blir allt fler munnar att mätta måste vi se till att minska vår inverkan på klimatet. Det är inte enkelt, men vi vet att det går.

Vad är RME?

RME används idag som drivmedel i stor skala, bland annat inom transportbranschen. RME är ett förnybart dieselalternativ som blandas in i de flesta dieselbränslen. Till skillnad från HVO, ett annat förnybart drivmedel, används RME sällan till hundra procent i traktorer.

Test med RME i Valtra-traktorer

YouTube preview

RME förklarat på 60 sekunder

5 myter om RME

Det är svårt att ställa om till RME

Nej, det är inte alls svårt att ställa om till RME. Du använder samma tank som du redan har på gården. Det enda du behöver göra är att rengöra tanken och till en början byta bränslefilter.

Att tanka RME är lika enkelt som att tanka diesel. Skulle du sedan mot förmodan vilja byta tillbaka till diesel finns det inga hinder eftersom RME kan köras i blandningsförhållande 0-100%.

Det går inte att köra med RME i kallt väder

Jo, du kan köra med RME i tanken i kyla ner till -20 grader, även om RME inte är lika tåligt mot lägre temperaturer som vanlig diesel. Överlag i de tester vi har gjort, fungerar RME generellt ner till -20 grader utan att stelna eller bli trögflytande.

RME förstör motorn

Nej, RME förstör inte motorn. RME fungerar fantastiskt som lösningsmedel för att lösa upp överflödig smuts i tanken. RME löser upp gamla avlagringar från fossil diesel, som i sin tur ökar belastningen på bränslefiltren till en början. Det enda du behöver göra då är att byta bränslefilter lite oftare. När smutsen från dieseln väl är borta så byter du bränslefilter i samma intervall som vanligt.

Lantmännen Maskin hjälper dig också att kontrollera att du har slangar och packningar som funkar med RME. Vi rekommenderar tätare serviceintervaller för oljebyte.

Vi använder mat som bränsle

Ja, men rapsodlingen gynnar kommande grödor så att det blir ännu mer mat. Odlar du raps år 1 ökar din veteskörd nästa säsong med 15%. Raps kan odlas vart femte år, tätare odling ger växtföljdssjukdomar. Hela rapsfröet används. Ungefär 55% blir proteinfoder och resterande 45% blir rapsolja, alltså material till RME.

RME är inget förnybart bränsle

Jo, RME är ett av de renaste fordonsbränslena.

RME är en helt förnyelsebar energikälla, att jämföra med diesel som är ett fossilt bränsle. 100% av den rapsolja som används till att producera RME blir också färdigt bränsle.

För att göra RME blandas 90% rapsolja och 10% metanol och reagerar i en speciell anläggning under högt tryck och hög temperatur. I processen bildas RME och glycerol.