På våra framtidsgårdar omsätter vi teori i praktik, tillämpar vår kunskap och bygger erfarenheter. Här vill vi visa våra kunder och samarbetspartners hur framtidens jordbruk ser ut med ambitionen att inspirera och visa på möjligheterna för framtiden.

På Lantmännens Framtidsgårdar testar och utvärderar vi nya odlingsmetoder, växtförädling, teknologisk utveckling och datainsamling. 2020 etablerade vi konceptet Framtidsgård med Bjertorp som fokuserar på växtodling. Under 2021 utsågs ytterligare en Framtidsgård, Viken, med inriktning på animalievärdekedjan. Framtidsgården Svalöv lanserades i juni 2022, med inriktning mot växtförädling.

På gårdarna finns besökscentrum dit intressenter kan komma för att se och lära av verksamheten, delta i kunskapsutbyte, ta del av den senaste tekniken och inspireras till omställning i praktiken. 

Framtidsgården Bjertorp

På Bjertorp drivs växtodling på 890 hektar, med utsädesproduktion och olika växtodlingsförsök. På gården strävar vi efter att optimera odlingssystem och markens egenskaper. Vi arbetar för att minska klimatpåverkan med hjälp av den senaste teknologin för fältkörning och genom att öka kolinlagring och utveckla mullhalten i marken, till exempel genom att odla mellangrödor.

Den 23 maj är det dags för Bjertorpsdagen! Vamt välkommen! Det blir en odlingsdag med tema hålbar produktion, en dag fylld med nyheter, nyttigheter och trevlig samvaro. Vi kommer att visa upp det allra senaste inom odling, försök och maskiner. Varmt välkommen! ANMÄL DIG HÄR!

 

Här hittar du årets gårdskarta med samtliga försök utmärkta.

Läs mer om Framtidsgården Bjertorp.

Framtidsgården Svalöv

Nu har vi öppnat en av världens mest avancerade och moderna växtförädlingsanläggningar. Med växtförädling kan vi ta fram växtsorter som ökar skördar, har stärkt motståndskraft mot klimatförändringar och som har nya kvalitativa egenskaper. Växtförädling kommer att hjälpa oss nå målen i Sveriges livsmedelsstrategi och ett mer lönsamt och hållbart jordbruk.

Varje år i maj anordnar vi Svalövdagen på Framtidsgården Svalöv. Det är växtodlingsdag, fylld med nyheter, nyttigheter och trevlig samvaro, där vi visar upp det allra senaste inom odling, försök och maskiner. 2024 års Svalövsdag ägde rum 22 maj. Välkommen 2025!

Läs mer om Framtidsgården Svalöv.

Framtidsgården Viken

Framtidsgården Viken utanför Falköping är Lantmännens egen mjölkgård med 440 mjölkkor och 450 kvigor och kalvar samt 365 hektar som brukas för växtodling, främst vall. På gården testar vi framtidens jordbruk i praktiken och driver utvecklingen av en hållbar och produktiv mjölkproduktion.

Läs mer om Framtidsgården Viken.

Framtidsgården Viken, sedd på avstånd